Nieuws

Kees van Leeuwen aangesteld als David Parkin visiting professor in Bath

Kees van Leeuwen, principal scientist bij KWR en hoogleraar Water Management and Urban Development aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht, is aangesteld in Bath als David Parkin visiting professor and Global Chair. Zijn aanstelling loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2018. In deze periode richt hij zich onder andere op de City Blueprint Framework-analyse van de stad Bath en doet hij onderzoeksvoorstellen. Daarnaast realiseert hij verdere internationale samenwerking.

CBF- en TPF-analyses Bath voltooid

Bij KWR richt Van Leeuwen zich op stedelijk waterbeheer in steden over de hele wereld en risicobeoordeling van stoffen. Hij coördineert de City Blueprint-actie in het kader van het European Innovation Partnership on Water (EIP Water). Hieronder vallen drie frameworks. Het Trends and Pressures Framework (TPF) doet onderzoek naar de globale stedelijke opgaven inzake sociale druk, milieudruk en financiële druk. Het City Blueprint Framework (CBF) analyseert het stedelijk watermanagement. Het Governance Capacity Framework (GCF) tenslotte kijkt naar de capaciteit van water governance van steden.

Van 26 tot 28 februari bracht Van Leeuwen zijn eerste bezoek aan Bath. Daar voltooide hij de CBF- en TPF-analyse voor de stad Bath. Data hiervoor zijn in 2017 verzameld. In totaal zijn wereldwijd meer dan zeventig steden in bijna veertig landen volgens deze methode geanalyseerd.

Onderzoeksvoorstellen en internationale samenwerking

Gedurende zijn aanstelling ontwikkelt Van Leeuwen concrete onderzoeksvoorstellen samen met de Universiteit van Bath, en wordt verdere internationale samenwerking opgezet. In het VK is grote interesse voor samenwerking op het gebied van water en de UN Sustainability Development Goals. Inmiddels heeft Van Leeuwen contacten gelegd met UNESCO, de World Bank en diverse collega-onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk. Op het programma staan nog deelname aan de Summerschool WISE CDT (Water Informatics: Science and Engineering)  Central Doctoral Training, mede in samenwerking met Bath en consultants zoals Arup.

Van Leeuwen was daarnaast betrokken bij diverse concrete activiteiten zoals het indienen van het ITN-voorstel Development of a pan-European public health early warning system utilising urban water, in samenwerking met prof. Pim de Voogt en prof. Barbara Kasprzyk-Hordern. Ook is initiatief genomen voor het uitbrengen van een special issue voor het tijdschrift Water voor Water Management en Governance. Vanaf 23 april brengt Van Leeuwen zijn volgende bezoek aan Bath.

Prof Jan Hofman en prof Kees van Leeuwen, in de mensa in Bath.

 

delen