Nieuws

Stedelijke Wateratlas voor Europa

360-graden weergave van waterbeheer in steden

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de Stedelijke Wateratlas voor Europa. De atlas geeft een compleet beeld van het waterbeheer in Europese steden. Door kunst en wetenschap te combineren, wordt de rol van water in steden geïllustreerd. De atlas toont praktijkvoorbeelden, geavanceerde oplossingen en nieuwe ontwikkelingen.

De Stedelijke Wateratlas voor Europa is gericht op het delen van kennis door het werk van wetenschappers, kunstenaars, politici en gemeentelijke belanghebbenden te combineren met dat van de scholieren en docenten. De atlas presenteert deze kennis op een nieuwe, toegankelijke en aantrekkelijke manier. De eenvoudige taal en intuïtieve illustraties maken de atlas ook geschikt voor docenten en kinderen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de bescherming van de water in de stad.

City Blueprints van KWR voor 40 steden

De City Blueprints, ontwikkeld door KWR, geven de stedelijke prestaties weer van het waterbeheer in meer dan 40 Europese steden en regio’s, samen met een aantal buitenlandse voorbeelden. De City Blueprints illustreren van elke stad de watervraag, de beschikbaarheid, overstromingen en droogterisico’s en de financiële, sociale en ecologische trends. Elke stad wordt beoordeeld met een Blue City Index (BCI), die varieert van 0 tot 10. Dit is de totale score op basis van de 25 indicatoren van de blauwdruk van de stad. Amsterdam is de best presterende stad met een BCI van 8.3.

Watervoetafdruk steden gebaseerd op voedselconsumptie

Een opvallend feit dat in de atlas naar voren komt is de grote hoeveel water dat nodig is voor de Europese voedselproductie. Er zijn grote verschillen in het waterverbruik per voedselsoort. De illustraties in de atlas tonen aan dat door een verschuiving naar gezondere voeding (o.a. minder vlees) en door het verminderen van voedselverkwisting, heel veel water bespaard kan worden in Europa.

Samenwerking

De Stedelijke Wateratlas voor Europa is het resultaat van samenwerking tussen het Gemeenschappelijke Onderzoek Centrum van de Europese Commissie (Joint Research Centre), Fundació CTM Centre Tecnològic, KWR, Universiteit Utrecht, het European Innovation Partnership on Water (EIP Water), en het waternetwerk voor Europese regio’s en steden (NETWERC H2O). De atlas is een product van het BlueSCities project gefinancierd door Horizon 2020 van de Europese Commissie.

Presentatie van De Stedelijke Wateratlas voor Europa. Van links naar rechts: Richard Elelman (CTM), Berd Gawlik (JRC), Karmenu Vella (Commissaris voor Milieu, Zeevaart en Visserij van de Europese Unie), Kees van Leeuwen (KWR) and Stef Koop (KWR).

delen