Column

Waterwijsheid komt met vallen en opstaan

De laatste drie maanden zijn Stef Koop en Kees van Leeuwen zeer druk geweest met een aantal City Blueprint activiteiten. De drukte kwam vooral door een aantal  ongeplande activiteiten: een rapport voor het 8e World Water Forum (WWF8) in Brazilië en watergebrek in Kaapstad. Inmiddels hebben we 70 steden wereldwijd beoordeeld, inclusief twee steden in China.

WWF8 in Brasilia

In December hebben wij een groot ‘Water in de Stad’ hoofdstuk geschreven voor het 8e  World Water Forum  dat gehouden zal worden van 18-23 maart in Brasilia in Brazilië. Het rapport omvat een samenvatting van al ons werk aan de beoordeling (City Blueprints) van steden in Europa. De publicatie wordt onderdeel van een groot rapport dat Europa zal inbrengen.

Kaapstad in het Algemeen Dagblad

Samen met partners van het Future Water Research Institute van de  University of Cape Town is een publicatie afgerond over water management en governance in de hoofdstad van Zuid-Afrika. De timing kon niet beter omdat Kaapstad volop in het nieuws is vanwege extreme droogte zoals die 10 jaar geleden ook optrad in Melbourne. Een groot interview met ons werd gepubliceerd op 26 Januari j.l. in een artikel over dorstige steden in het Algemeen Dagblad (AD). De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek is dat het beheer in Kaapstad inzake water door de jaren heen is tekort geschoten. Pas op het laatste moment ontstaat een gevoel van urgentie in een poging om waterschaarste tijdens de watercrisis aan te pakken. Onze studie heeft ook aangetoond dat duidelijke informatie voor het publiek een belangrijke rol speelt bij informeren en het initiëren van gedragsverandering.

City Blueprints in China

Ontzettend blij zijn we met de bijdrage vanuit China. Twee Chinese steden, te weten Hohhot en Tianjin, zijn beoordeeld door collega’s van de Inner Mongolia Universiteit en de Nankai University. Daarmee komt het totaal op 70 steden wereldwijd. Inmiddels zijn we druk doende met het schrijven van een publicatie over water management en governance in 11 steden in Azië.

De circulaire economie van afvalwater

Wat doe je als een oud-collega van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat je vraagt om mee te schrijven aan een artikel over de energie en grondstoffenfabriek van afvalwater? Gelet op de prioriteit die dit onderwerp geniet bij KWR is het antwoord duidelijk. Schrijven dus samen met je collega’s, en hier is het resultaat.

delen