Artikel

Inspelen op ontwikkeling decentrale drinkwatervoorziening

Zorg voor eigen visie, transparantie en maatwerk

Er zijn steeds meer technische mogelijkheden voor burgers om zelf drinkwater te produceren en zich mogelijk ook af te koppelen van het waterleidingnet. Op verzoek van de waterbedrijven heeft KWR in 2015 een studie gedaan naar een passende responsstrategie bij deze ontwikkeling.

Experimenteren met het oog op duurzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste drijfveren achter de burgerinitiatieven het experimenteren met nieuwe technologie, aanjagen van duurzaamheid en de wens tot zelfvoorzienendheid, zijn. Ook blijkt dat decentrale drinkwaterproductie (nog) niet wijdverbreid is in Nederland en meestal in combinatie met decentrale sanitatie en energieopwekking plaatsvindt.

Voorbereiden op ontwikkelingen

De mogelijkheden voor decentrale drinkwaterproductie in de toekomst hangen sterk samen met de ontwikkeling van een circulaire economie. Waterbedrijven kunnen zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen door onder meer een eigen visie te ontwikkelen, transparant te zijn over de energie- en milieuprestaties van de huidige drinkwatervoorziening en te onderzoeken hoe zij maatwerk in decentrale drinkwatervoorziening zouden kunnen bieden.

 

delen