Agenda

Agenda

Webinar 6: Omgaan met waterkwaliteitsuitdagingen in de drinkwatervoorziening

Evenement details

Bronnen van drinkwater kunnen een breed scala aan chemische microverontreinigingen bevatten. De verontreinigingen verschillen per locatie, watertype en in de tijd. Gericht onderzoek naar diverse doelstoffen verschaft inzicht in hun niveaus in water, die vervolgens getoetst kunnen worden aan normen of (voorlopige) drempelwaarden. Daarnaast helpen meer integrale benaderingen om de grote diversiteit aan stoffen, die als microverontreinigingen in de (drink)waterketen kunnen worden aangetroffen, in beeld te brengen.

Gezien de vele uitdagingen voor de drinkwatervoorziening op het vlak van chemische waterkwaliteit, is ontwikkeling en toepassing van brede analysemethoden en -technieken, en het verkrijgen van inzicht in chemische bedreigingen voor de bronnen en in de gezondheidskundige risico’s daarvan noodzakelijk.
In dit webinar presenteren Eau de Paris (Frankrijk) en Water Research Centre (England) hoe zij omgaan met de uitdagingen op het vlak van chemische waterkwaliteit.

Het webinar is onderdeel van de webinarserie ‘Sharing International Experiences on Water Supply’. Het webinar wordt georganiseerd door KWR’s Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse en Vlaamse drinkwatersector en Watershare, het internationale waterkennisnetwerk. Het wordt gehouden op 17 mei 2022 van 13:00-14:00 uur.

Aanmelden