Jaarbeeld 2019

KWR demonstreert meerwaarde van waterkennis in de praktijk op vakbeurs

KWR presenteerde de meerwaarde van waterkennis in de praktijk op de Aqua Nederland Vakbeurs 2019. Die werd van 19 tot en met 21 maart gehouden in Gorinchem. Gelijktijdig vond de Nationale Watertechnologie Week plaats, waar KWR-onderzoekers lezingen verzorgden over legionella, rioolwater en wateropslag en -hergebruik. Op de laatste beursdag organiseerde KWR het symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’. KWR-experts belichtten vijf uiteenlopende onderwerpen. Bij de vakbeursstand waren innovaties en producten te ontdekken op het gebied van waterkwaliteit, waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie.

Kennistest

Op de beurs haalde KWR de banden aan met samenwerkingspartners uit de watersector en aanpalende sectoren. Geïnteresseerde beursbezoekers werden meegenomen in de onderzoeksmogelijkheden die aansluiten bij praktijkvragen. Ook kregen bezoekers van de KWR-stand de kans hun vakkennis te testen aan de hand van quizvragen over relevante onderwerpen.

Hoe staat het met uw vakkennis? Quizvragen tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs. Onderaan deze pagina staan de antwoorden.

Netwerkgroep

Parallel aan de beurs kwam op 20 maart de Netwerkgroep Industriewater voor de twintigste keer samen. Het team Industrie, Afvalwater & Hergebruik biedt met de netwerkgroep een platform voor industriële partijen. Zo was er een seminar rond het gebruik van mobiele zuiveringen bij de industrie. De presentaties vormden een afspiegeling van ervaringen uit de industrie en het aanbod van diverse leveranciers.

Nationale Watertechnologie Week

Aan de hand van een dagthema werden sessies gehouden tijdens de Nationale Watertechnologie Week. Anthony Verschoor en Erik Emke spraken op de eerste dag over Legionella en rioolwater naar aanleiding van het thema ‘Is water nog wel zo veilig?’ De laatste beursdag stond in het teken van de stad als zelfstandig ecosysteem. Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe waterconcepten die een bijdrage leveren aan een circulair en zelfvoorzienend watersysteem in de stad. Marcel Paalman (KWR) belichtte het project Urban Waterbuffer Spangen.

Dit project in Rotterdam, waar het grondwater brak of zout is, slaat regenwater van het dak van het Sparta-stadion op in de diepe ondergrond. Het opslaan van overschot in de wintermaanden levert een bijdrage aan beperking van wateroverlast en het aanleggen van een zoetwatervoorraad. Het water wordt gebruikt voor irrigatie van het voetbalveld van Sparta.

Ook Klaasjan Raat (KWR) liet het belang zien van de ondergrond als schakel in een circulair en zelfvoorzienend watersysteem en Diederik van Buuren (Waterleiding Maatschappij Limburg) vertelde over het scheiden en benutten van afvalwaterstromen in de stad.

Symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’

KWR organiseerde op 21 maart, de laatste beursdag, een symposium met interactief karakter over uiteenlopende onderwerpen. Peter van Thienen sprak over intrinsiek slimme drinkwaternetwerken, die slim ontworpen zijn en uitgerust met sensoren en algoritmen. Professor Kees van Leeuwen belichtte water management en governance. De belangrijke uitdagingen op het gebied van water, die zich concentreren in steden, zullen daar ook moeten worden opgelost. Door praktische samenwerking en kennisdeling kunnen deze worden aangepakt en leiden tot goede geïntegreerde waterinfrastructuren in steden wereldwijd.

Milou Dingemans verzorgde een presentatie over de praktijk van waterkwaliteitseffectmetingen met bioassays. Verschillende toepassingen werden toegelicht, en het belang van goede keuzes voor monstervoorbewerking, de gekozen set bioassays en interpretatie van de resultaten. Binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit worden hiervoor protocollen en keuzehulpen ontwikkeld.

Kees Roest belichtte wereldwijde watertrends en specifiek Nederlandse ontwikkelingen. Bij het nieuwe afvalwaterzuiveringsconcept CoRe Water, een TKI-project, kan door middel van membraanfiltratie schoon water geproduceerd worden uit rioolwater, wat tevens bijdraagt aan een efficiëntere verwerking van afvalwater. Tot slot sprak Ruud Bartholomeus over effluent hergebruik en het gebruik van de ondiepe ondergrond. Hij schetste onder meer de rol van water in de circulaire economie.

Antwoorden op de Quiz

  1. B: In Nederland maken we gebruik van grondwater en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater (ongeveer in de verhouding 60% grondwater en 40% oppervlaktewater). Drinkwaterproductie uit zeewater is mogelijk maar wordt niet ingezet in Nederland.
  2. C: Dat het water kristalhelder is, wijst er in ieder geval op dat er weinig of geen deeltjes en/of stoffen met een kleurtje in het water zitten. Het kan echter nog steeds zijn dat er gifstoffen in het water zitten (weet u in de eerste plaats wel zeker dat het water is?) of ziekteverwekkers.
  3. C: De hoeveelheid zoet grondwater in Nederland is enorm en wordt ingeschat op circa 1.100 miljard m3! Deze voorraden vinden we vooral in het zuiden, midden en oosten van ons land. In het zuidoosten van de provincie Brabant wordt zelfs op een diepte van meer dan 600 m onder maaiveld nog steeds zoet grondwater gevonden. Het zoete grondwater is een belangrijke waterbron voor de drinkwaterbedrijven, brouwerijen en andere industrieën die zoet water nodig hebben. In het Westen van Nederland is het grondwater hoofdzakelijk brak/zout. Hier wordt dan ook geen grondwater gewonnen voor de drinkwaterbereiding, maar wordt gebruik gemaakt van zoet oppervlaktewater.
  4. A: Bronwater en mineraalwater moeten voldoen aan de warenwet voor verpakte drinkwaters (minimale of maximale gehaltes voor 15 stoffen), en kraanwater aan de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit (65 stoffen). Het kan dus voorkomen dat bron- of mineraalwater wel verkocht mag worden, maar niet voldoet aan de normen voor drinkwater. Dat we in Nederland een grote voorraad grondwater hebben betekent nog niet dat we al dit water zonder problemen kunnen winnen. De afgelopen zomer heeft we duidelijk gemaakt dat sloten en beken kunnen droogvallen en planten onvoldoende water kunnen opnemen vanuit het grondwatersysteem als er te veel grondwater aan het systeem onttrokken wordt.
AquaNL-024_web
KWR-beursstand op de Aqua Nederland Vakbeurs 2019
AquaNL-027_web
Beursbezoekers doen mee aan de quiz op de stand van KWR.
AquaNL-040_web
Klaasjan Raat over ‘Restwater als bufferwater: toekomstig bestendige watervoorziening voor de glasbouw’
AquaNL-050_web
Een presentatie over ‘Toxiciteit Kennisimpuls Waterkwaliteit’ door Milou Dingemans.
AquaNL-052_web
Marcel Paalman geeft een lezing over ‘Urban Waterbuffer: wateroverschot en –tekort in balans’.
AquaNL-055_web
Het TKI-project CoRe Water belicht door Kees Roest: Van RWZI naar duurzame waterfabriek.
AquaNL-024_web
AquaNL-027_web
AquaNL-040_web
AquaNL-050_web
AquaNL-052_web
AquaNL-055_web

 

delen