Nieuws

KWR start nieuwssite The Circonomist

In samenwerking met Nederlandse waterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep is KWR de nieuwssite The Circonomist gestart. De Engelstalige online krant wil uitgroeien tot internationale bron voor vak- en wetenschappelijk nieuws over de Nexus ‘water, energie en voedsel’ in de circulaire economie. The Circonomist is gratis toegankelijk op www.circonomist.com.

De aanleiding voor KWR om The Circonomist te ontwikkelen is het begin dit jaar officieel gestarte onderzoeksprogramma ‘Water in de circulaire economie’. In dit programma werken waterbedrijven samen met partners in de waterketen aan omvangrijke maatschappelijke opgaven zoals ‘Nederland Circulair’, de energietransitie en klimaatadaptatie. Vaste rubrieken in The Circonomist zijn dan ook:

  • Efficiënt met grondstoffen
  • Zuinig met zoetwater
  • Kwaliteit in de keten
  • Water en energie
  • Waarde van water in de keten
  • Klimaatadaptatie.

Publiek belang

KWR-onderzoeker Marcel Paalman is projectleider van het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie. Hij zegt: “The Circonomist dient een publiek belang, namelijk het toegankelijk maken van toegepaste wetenschappelijke kennis en het verbinden van organisaties en vakmensen in de watersector. Tegelijkertijd zal de krant focus leggen op publiek-private samenwerking in Nederland en internationaal.”

Het onderzoeksprogramma is eind 2017 opgezet in samenwerking met waterbedrijven, maar beoogt  uit te breiden naar samenwerking met andere partners in de watersector en cross-sectoraal naar partners in de energie- en foodsector.

Hoe werkt The Circonomist?

De redactie van The Circonomist bestaat in de opstartfase uit KWR-onderzoekers die expert zijn als het gaat om water in de circulaire economie. In de artikelen wijzen zij de lezers op belangrijk Nederlands en internationaal nieuws in hun vakgebied. Dankzij hun wetenschappelijke achtergrond en langjarige praktijkervaring zijn zij in staat het nieuws in een breder kader te plaatsen en te duiden. Waar mogelijk wijst de krant op relevante wetenschappelijke literatuur en op praktijkervaringen opgedaan in projecten. Een goed voorbeeld van dat laatste is de waterbuffer in Rotterdam onder het Sparta-stadion.

Hoofd Communicatie van KWR, Hans Ruijgers: “Om de inhoud van The Circonomist te kunnen verbreden en het lezersbestand te laten groeien, is de redactie constant op zoek naar interessant nieuws over water, energie en voedsel in de circulaire economie. Ons adres is . Ook staan we open voor samenwerkingsinitiatieven. Dat kan zijn op het gebied van onderzoek, maar ook met media op het thema van de circulaire economie.”

delen