Nieuws

KWR betrokken bij vier nominaties Waterinnovatieprijs

Ondergrondse waterberging in twee projecten dé innovatie

Op de Innovation Expo 2018 in Rotterdam hebben de Unie van Waterschappen en de Waterschapsbank de twaalf nominaties bekend gemaakt voor de Waterinnovatieprijs. Bij een kwart ervan zijn onderzoekers van KWR betrokken, waaronder bij de ‘Urban Waterbuffer Spangen’ en ‘Tomaten op restwater suikerbiet’.

De Waterinnovatieprijs wordt sinds 2012 jaarlijks toegekend voor vernieuwende oplossingen en baanbrekende ideeën op het gebied van water. De jury staat onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit jaar waren er 124 inzendingen. De prijs wordt 29 november uitgereikt voor vier verschillende categorieën: Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Circulaire economie.

Categorie Voldoende Water

In het project Urban Waterbuffer Spangen wordt regenwater wat in de omgeving van het Sparta stadion valt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Dit water wordt weer gebruikt in de wijk en voor het besproeien van de grasmat van Sparta. Met de Urban Waterbuffer wordt wateroverlast beperkt en regenwater niet afgevoerd maar langer vastgehouden zodat bij droogte extra water beschikbaar is. Dit TKI-innovatieproject heeft KWR samen met andere partijen zoals de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland en drinkwaterbedrijf Evides gerealiseerd. Onderzoeker Marcel Paalman: “Door het enthousiasme en de goede samenwerking van alle partijen is dit project in korte tijd gerealiseerd en is de lokale watercyclus nu rond!

aVGJJ0Ab9gw

Hoe werkt de Waterbuffer in Spangen Rotterdam?

Categorie Circulaire Economie

‘Tomaten op restwater suikerbiet’ is dit voorjaar officieel geopend in Nieuw-Prinsenland (Dinteloord) en is ingediend door de tevreden coöperatie van gebruikers. KWR ontwikkelde het systeem waarbij gezuiverd restwater van de suikerfabriek wordt opgeslagen in de ondergrond en wordt teruggewonnen bij watertekorten in de naastgelegen glastuinbouw. Onderzoeker Koen Zuurbier: “De begeleiding van de realisatie en bedrijfsvoering van het systeem gebeurt door Allied Waters SALutions. In 2018 hebben we dankzij het systeem een watertekort kunnen voorkomen”.

In deze categorie is ook het project ‘Gesloten waterkringloop Super Local’ van Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd. Onderzoeker Henk Jan van Alphen over de relatie tussen KWR en het project: ”Dit project komt mede voort uit een onderzoek dat KWR deed met WML en Dunea naar de gevolgen van waterhergebruik en het gebruik van regenwater als (drink)waterbron voor. Nu werken WLM en KWR wederom samen in BTO-WiCE om de governance-aspecten van SuperLocal te onderzoeken”.

Categorie Schoon Water

In de categorie ‘schoon water’ is het project ‘Koningshoeven NextGen’ van Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven genomineerd. Het project is ingebed in het grotere Europese Horizon 2020 project NextGen.

Het genomineerde Waterbuffer-team, van links naar rechts: Wilrik Kok (Field Factors), Bert de Doelder (Gemeente Rotterdam) en Marcel Paalman (KWR).

Publieksprijs: stem!

Tot en met 25 november kan je online je stem uitbrengen voor de Publieksprijs.

delen