Nieuws

Nieuws

Bruggen slaan tussen wetenschappelijk, innovatief en praktijkgericht onderzoek en de praktijk

KWR op Aqua NL Vakbeurs 2019

Traditioneel staat KWR op de Aqua Nederland Vakbeurs. De beurs in Gorinchem vindt plaats op 19, 20 & 21 maart. De KWR-stand staat in het teken van wetenschappelijk, innovatief en praktijkgericht onderzoek. Bezoekers kunnen er de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterkwaliteit, waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie zien. Tijdens de Nationale Watertechnologie Week, die tegelijkertijd plaatsvindt, geven KWR-experts lezingen over legionella, rioolwater en wateropslag en –hergebruik. En op donderdagmiddag 21 maart organiseert KWR het symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’.

KWR genereert kennis om de water-, industrie-, tuinbouw- en agrarische sectoren in staat te stellen water-wise te opereren. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water en een juiste hoeveelheid water op elk moment. Onze wetenschappelijke en praktische bevindingen en de innovatieve concepten die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water. Daarvoor is het van essentieel belang dat wij in verbinding staan met de praktijk. Ons onderzoek is betekenisvol omdat de resultaten en oplossingen aansluiten bij de praktijkvragen van onze opdrachtgevers.

Vijf actuele onderwerpen in KWR-stand

Op de KWR-stand laten we aan de hand van vijf actuele onderwerpen zien wat de meerwaarde van onze kennis is voor de praktijk. Onderzoekers zullen bezoekers van de stand meenemen in de (on)mogelijkheden van een vijftal onderwerpen:

 1. Is zuiveren moeilijk? KWR onderzoekt de verschillende aspecten van afvalwater-, drinkwater-, proceswaterbehandeling en waterhergebruik. Op de stand kunnen we aan de hand van een schematisch voorbeeld van een zuiveringsketen – waarbij vuil afvalwater omgezet wordt in schoon drinkwater – van gedachten wisselen over de (on)mogelijkheden van het zuiveren van water.
 2. Is helder water ook schoon? Waterkwaliteit is belangrijk voor organismen die erin leven en voor mensen die het willen drinken. In het chemische en het microbiologische laboratorium bij KWR bepalen onderzoekers de gezondheid van het water onder normale omstandigheden en bij incidenten. Op de stand kunnen bezoekers zelf de microwereld van water ontdekken.
 3. Is er te veel of te weinig water in Nederland? Stedelijke gebieden hebben te maken met intense neerslag, maar ook met watertekorten. Door regenwater te zuiveren en tijdelijk op te slaan – op een blauw/groen dak, onder de straat en in de ondergrond in geschikte zandlagen – kan dit water in droge perioden weer hergebruikt worden voor de groenvoorziening in de stad.
 4. Zijn uw leidingnetten te duur? In de afgelopen decennia is er toenemende aandacht voor de optimalisatie van omvangrijke en complexe waterdistributiesystemen. Het is moeilijk en arbeidsintensief voor experts om hiervoor slimme oplossingen te bepalen. Op de stand tonen we het softwareprogramma ‘Gondwana’. Dit programma ontsluit complexe optimalisatietechnieken voor hydraulische experts.
 5. Heeft restwater nog waarde? Hergebruik van reststoffen uit water krijgt steeds meer aandacht, evenals de rol van water in de energietransitie. Op de stand tonen onderzoekers producten die teruggewonnen zijn uit drink- of afvalwater. Ook demonstreren zij hoe water en energie met elkaar verbonden zijn.

Test uw vakkennis

Op onze stand bieden we bezoekers de mogelijkheid hun vakkennis te testen. Bent u nieuwsgierig naar wat u weet? Kom langs, test uw vakkennis en maak kans op een prijs.

Nationale Watertechnologie Week 2019

Tijdens de Nationale Watertechnologie Week worden elke dag sessies gehouden met een ander dagthema. Het thema ‘Is water nog wel zo veilig?’ staat op dinsdag 19 maart centraal. Een aantal KWR-onderzoekers geeft op deze dag een lezing. Anthony Verschoor spreekt over ‘Legionella in en uit de zuivering’ en Erik Emke over ‘Rioolwater: de spiegel van de samenleving’.
‘Technologie van de toekomst vergt geen onderhoud’ is het thema van de tweede dag. Donderdag staat in het teken van ‘De stad als zelfstandig ecosysteem’. Op donderdagochtend vertelt Toon Boonekamp (Arcadis) over ‘COASTAR: De boven- en ondergrond verbonden. Naar een robuuste en circulaire watervoorziening’.  Donderdagmiddag belicht Marcel Paalman twee projecten: ‘Restwater als bufferwater: toekomstig bestendige watervoorziening voor de glasbouw’ en ‘Urban Waterbuffer: wateroverschot en –tekort in balans’.

Symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’

Wat is de toegevoegde waarde van distributienetwerken die slim ontworpen zijn? Hoe diagnosticeer je de duurzaamheid van stedelijke waterketens? Deze en andere vragen beantwoorden de onderzoekers van wateronderzoeksinstituut KWR op donderdagmiddag 21 maart tijdens het symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’. Het symposium is in vergaderzaal 4 van de Evenementenhal Gorinchem en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

 1. Intrinsiek slimme netwerken door Peter van Thienen
  Peter van Thienen bespreekt het concept van slimme drinkwaternetwerken en toont verschillende ontwerpfilosofieën en numerieke technieken om echt slimme netwerken te maken, zowel intrinsiek als in hun gebruik. Bij slimme netwerken gaat het over het algemeen om netwerken die zijn uitgerust met sensoren en/of actuatoren, en de toepassing van algoritmen voor de identificatie van anomalieën (zoals leidingbreuken) of geavanceerde procesbeheersing. Bij intrinsiek slimme netwerken is er bovendien sprake van een ontwerp dat gebaseerd is op slimme ontwerpfilosofieën en een slim gebruik van materialen.
 2. De City Blueprint Scan: waarom eerst een diagnose van onze steden? door Kees van Leeuwen
  De City Blueprint is een quick-scan voor de beoordeling van de duurzaamheid van de stedelijke waterketen die gebruikt kan worden voor de communicatie over de duurzaamheidsdoelen in steden, het verkennen van prioriteiten en de verbeteropties voor de waterketen. In zijn presentatie zal Kees van Leeuwen ingaan op de vraag waarom deze diagnose zo belangrijk is. Daarnaast belicht hij de rol van ‘water governance’: het geheel van politieke, sociale, economische en bestuurlijke systemen die worden gebruikt voor het ontwikkelen en beheren van watervoorraden en het leveren van waterdiensten, op verschillende niveaus in de maatschappij en voor verschillende doeleinden.
 3. Toxiciteit Kennisimpuls Waterkwaliteit door Milou Dingemans
  Het doel van de ‘Kennisimpuls Waterkwaliteit’ is ontwikkelde kennis toe te passen bij het aanpakken van praktijkproblemen van waterbeheerders. In het project Toxiciteit wordt reeds ontwikkelde kennis over mogelijke effecten en gedrag van stoffen, en het meten daarvan, toepasbaar gemaakt om inzicht te krijgen in waterkwaliteit. De nadruk ligt op het ontwikkelen van keuzehulpen en protocollen voor toepassing van meetinstrumenten (voor concentraties en effecten van stoffen), en tools voor de interpretatie van de resultaten. Deze producten worden in nauw overleg met eindgebruikers (waterbeheerders en drinkwaterbedrijven) afgestemd en beschikbaar gemaakt.
 4. TKI CoRe Water: Van RWZI naar duurzame waterfabriek door Kees Roest
  Met het vernieuwende zuiveringsconcept CoRe Water wordt afvalwater eerst geconcentreerd, voordat het verder wordt behandeld. Op deze manier kan rioolwater energiezuinig en efficiënt worden gezuiverd met een hoger zuiveringsrendement (N,P en micro’s) en optimale terugwinning van resources zoals nutriënten, energie en vooral ook water. De uitdaging in het project Concentration, Recovery & Reuse (CoRe Water) is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (verwijdering van microverontreinigingen, stikstof en fosfaat).
 5. Water in de circulaire economie: hergebruik van industrieel restwater voor de landbouw door Ruud Bartholomeus
  Brouwerij Bavaria geeft binnen het programma Boer-Bier-Water concrete invulling aan hergebruik van het eigen, gezuiverde restwater door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.

Hier kunt u zich aanmelden voor het symposium.

Komt u naar de KWR-stand?

We heten iedereen van harte welkom op de stand. De toegang tot de Aqua NL Vakbeurs is gratis, maar meld u zich wel online even aan met de registratiecode: 71957237. Na aanmelding ontvangt u het ticket voor de Vakbeurs. Om de sessies van de Nationale Watertechnologie Week bij te wonen dient u zich ook eerst aan te melden.