Nieuws

Belangrijkste wetenswaardigheden uit de Struvite Recovery & Recycling Learning Alliance Workshop

De ARREAU Struvite Recovery & Recycling Learning Alliance workshop vond plaats in Amersfoort op 16 juni 2016 als onderdeel van de door Vallei en Veluwe georganiseerde evenementen in verband met de ingebruikname van ’s werelds eerste Wasstrip/Pearl/Lysotherm-installatie. Het evenement, dat was gericht op de juridische, technische en operationele aspecten van terugwinning en upcycling van struviet, bracht meer dan 50 deelnemers uit 10 landen bij elkaar, variërend van technologieleveranciers, operators van rioolwaterzuiveringsinstallaties en eindgebruikers.

Terwijl de voor de terugwinning van struviet gebruikte technologieën zich verder ontwikkelen en technologieleveranciers hun marktpositie als gevestigde spelers zekerstellen, zijn nog niet alle juridische problemen rondom de terugwinning van struviet opgelost. Eén van de belangrijkste kwesties die tijdens de ARREAU workshop werd besproken is de classificatie van struviet op Europees niveau – sommige lidstaten beschouwen het als een meststof (einde-afvalfase), terwijl anderen het als afval zien. Ieder type gebruik of transport van het ene land naar het andere moet mogelijk aan afvalvoorschriften voldoen waarvoor verschillende transport- of verwijderingsbelastingen kunnen worden opgelegd. Momenteel werkt de Europese Commissie aan de uitwerking van de einde-afvalcriteria voor herwonnen struviet en dit zal het opzetten van waardeketens voor struvietvalorisatie op gelijke voet verder mogelijk maken, hopelijk aangeleverd via de herziene Europese voorschriften voor meststoffen als één van de concrete resultaten die de Commissie via een circulaire economie wil bereiken.

Henry van Veldhuizen (Vallei en Veluwe) en Alex Veltman (WATERNET) gaven voorbeelden van operationele struvietterugwinningsinstallaties, waarbij zij de nadruk legden op een terugverdientijd van de investeringen van 6-7 jaar, gebaseerd op verlaging van de operationele kosten en met uitsluiting van de toegevoegde waarde als gevolg van de valorisatie van het herwonnen struviet. Een belangrijk perspectief voor ARREAU en de struvietterugwinningsmarkt in het algemeen is het concept van het apart van andere chemische meststoffen vercommercialiseren van struviet als een milieuvriendelijke meststof in een groeiende nichemarkt, zijnde biologische landbouw. Hierdoor zal de marktprijs van struviet onafhankelijk kunnen blijven van de fosforprijs en wordt de weg vrijgemaakt naar specifieke markten, waar de invloed van grote meststofbedrijven op de prijs van meststoffen beperkt is.

Verder hoopt de werkgroep, in overeenstemming met het actieplan van ARREAU, ondersteuning te kunnen bieden aan de officiële opening van de Pearl-unit in Madrid. Spanje is het land waar een aantal van de grootste juridische barrières voor gebruik van struviet zijn vastgesteld en waar de autoriteiten niet open staan voor een dialoog over einde-afvalcriteria en gefragmenteerde activiteiten in het land. De ingebruikstelling van de installatie alsmede het samenbrengen van de verschillende activiteiten in Spanje kan de weg effenen voor een gezamenlijk Iberisch platform voor een circulaire economie voor voedingsstoffen die duurzame waardeketens voor de recycling van voedingsstoffen mogelijk maakt. ARREAU zal de ontwikkelingen rondom de wetgeving betreffende herwinning en gebruik van struviet nauwlettend volgen en waar nodig initiatieven op dit gebied bevorderen en ondersteunen. Daarnaast zullen de ARREAU-leden van deze ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

MQIvPW6xhEg

Acid-xh9RD0

Henry van Veldhuizen – Waterschap Vallei & Veluwe

QsIcIWxHDYs

Aalke de Jong – AquaMinerals

O3sbiwYaMgs

Christian Kabbe – ARREAU/KWB

 

delen