onderwerp

Van data via modellen naar beslissingen: stedelijk waterbeheer met behulp van hydroinformatica

Hydroinformatica voor waterbewuste steden

Hydroinformatica – een combinatie van wateronderzoek en informatietechnologie – maakt het mogelijk om data te vertalen in kennis, waarna onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. Hiermee biedt hydroinformatica directe ondersteuning bij integraal en veerkrachtig stedelijk waterbeheer.

Hydroinformatica vergemakkelijkt integraal waterbeheer

De watersector moet flexibel en efficiënt kunnen reageren om snelle ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij bij te houden. Waterbedrijven en waterschappen gebruiken steeds vaker hydroinformatica om data te vertalen naar kennis, waarna onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. Hiermee biedt hydroinformatica directe ondersteuning in integraal stedelijk waterbeheer.

Hydroinformatica verbindt de vakgebieden informatietechnologie, wateronderzoek en (water)technologie. Fragmentarische kennis en data worden bij elkaar gebracht en vertaald in integrale watermodellen en tools, wat resulteert in waterbewustere ideeën, plannen en concepten.

Onderzoek voor veerkrachtig stedelijk waterbeheer

KWR gebruikt hydroinformatica in het onderzoek naar een meer integraal en veerkrachtig stedelijk waterbeheer. Wij tillen kennisontwikkeling naar een hoger niveau door informatie uit data te halen, en kennis uit informatie.

 • Waarde uit data halen: Opzetten van testlocaties voor de ontwikkeling van technieken en methoden, voortbouwend op grootschalige, datagerelateerde projecten.
  De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn: big data, open data, beveiligings- en privacyaspecten, datainteroperabiliteit en -standaarden; slimme sensoren, monitoring en besturing; remote sensing; datawarehousing; datamining van waterdata en ‘niet’-waterdata.
 • Integratie van kennis in modellen en tools: Ontwikkeling van tools die het begrijpen, analyseren en beheersen van de complexiteit van maatschappelijke en technische aspecten van het watersysteem ondersteunen, zowel op procesmatig als op overkoepelend niveau.
  Voorbeelden zijn: datagedreven modellen, optimalisatiealgoritmen, geavanceerde tijdreeksanalyse, standaardisatie (inclusief OpenMI), gebruiksvriendelijkheid en benchmarking (vergelijkend onderzoek).
 • ICT-ondersteunde kennisoverdracht: Ontwikkeling van nieuwe vormen van communicatie, ondersteund door informatietechnologie en gericht op de overdracht van kennis en informatie naar waterbedrijven, beleidsmakers en huishoudens.
  Voorbeelden zijn: serious games, slimme apps, platformen voor scenarioberekeningen, ondersteuning van ‘slimme’ woningen (domotica) en ‘slimme’ steden.
 • Ontwikkeling van ‘water-wise’ concepten: Ontwikkeling van nieuwe, integrale ‘water-wise’ concepten voor de stedelijke waterketen, inclusief onderzoek naar de veerkracht van het stedelijk watersysteem.
  Voorbeelden zijn: vergelijking tussen een gecentraliseerde versus gedecentraliseerde watercyclus, onderzoek naar de effecten van modulaire (drink)waterproductiefaciliteiten en waterbehandelingen op systeemprestaties, ontwikkeling van scenario-gebaseerde diagrammen voor het profileren van de weerbaarheid van het (stedelijke) watersysteem als functie van verschillende stressfactoren.

Krachtige besluitvormingstools

Vanwege de interdisciplinaire aard is hydroinformatica een krachtige tool voor integraal stedelijk waterbeheer. Doordat hydroinformatica technologische, maatschappelijk en milieuaspecten samenbrengt, krijgen waterbedrijven en waterschappen direct toegang tot kennis die relevant is voor het onderbouwen van beslissingen op het gebied van integraal en veerkrachtig stedelijk waterbeheer.