• Health Health
  • Microbiologische veiligheid en hygiëne

onderwerp

Verspreiding van infectieziekten en antibioticaresistentie via water tegengaan

Microbiologische veiligheid en hygiëne

Watersystemen moeten zodanig zijn ontworpen en functioneren dat burgers veilig gebruik van drinkwater kunnen maken en ziektes niet via het water worden verspreid. Door ontwikkeling van kennis en praktische tools voorziet KWR in de behoefte van de watersector om aan steeds striktere richtlijnen te kunnen voldoen. Daarmee zijn de microbiële veiligheid en hygiëne van watersystemen te beoordelen en beheersbaar.

Genomics toepassen en kennis integreren in modellen

Gezond water is een onmisbare grondstof voor onze maatschappij. Burgers moeten veilig gebruik kunnen maken van drinkwater en het moet vrij zijn van ziekteverwekkers. Ook mag water geen bron zijn van antibioticaresistentie. Gedegen kennis is nodig over microbiologie, zodat micro-organismen in water kunnen worden opgespoord, inclusief hun reactie op (desinfecterende) agentia en andere micro-organismen, hun gedrag in watersystemen, hun gezondheidsrisico’s, en de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals waterzuivering. Belangrijke wetenschappelijke uitdaging is de toepassing van genomics-technieken. Daarmee kunnen bronnen en verspreiding van ziekteverwekkers in water en antibioticaresistentie veel beter in kaart worden gebracht. Ook is integratie van deze kennis in hydrodynamische en risicomodellen nodig. Zo kan de veiligheid van watersystemen worden beoordeeld, of zijn voorspellingen en scenarioanalyses mogelijk over nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld hergebruik van afvalwater of grijs water, of scenario’s over klimaatverandering of verbeteringen in de zuivering van rioolwater.

Kennis en praktische tools

Dankzij onderzoek door KWR beschikt de watersector over kennis en praktische tools ter beoordeling van de veiligheid van (drink)watersystemen. Daarmee kan aan steeds striktere richtlijnen worden voldaan.

  • Kennis over het voorkomen van ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in verontreinigingsbronnen en verspreiding hiervan via water.
  • Degelijk begrip van processen die leiden tot verwijdering, desinfectie of inactivatie van micro-organismen (o.a. virussen, (antibioticaresistente) bacteriën en protozoa) in de watercyclus.
  • Ontwikkeling van Microbial Source Tracking genomics-methoden voor opsporing van besmettingsbronnen.
  • Ontwikkeling van genomics-tools voor vaststelling van nieuwe ziekteverwekkers en antibioticaresistentie in water.
  • Ontwikkeling van hydrodynamische tools om in combinatie met kennis over besmettingsbronnen te komen tot beter begrip omtrent bronnen, voorkomen en betekenis van ziekteverwekkers in water, inclusief evaluatie van effectiviteit van beheersmaatregelen.
  • Gebruik van Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) systeem voor snelle en effectieve risicoanalyse.
  • Ontwikkeling en gebruik van Water (Cycle) Safety Plans (WSP) voor het veilig maken van water; van identificatie, prioritering en management van risico’s tot communicatie.
  • Inzet van kennis en laboratoriumfaciliteiten voor o.a. de verificatie van Household Water Treatment Systems voor de WHO.

Hygiëne en veiligheid beheersbaar maken

Met de gedegen kennis en tools van KWR heeft de watersector middelen in handen om de microbiële veiligheid en hygiëne van watersystemen te beoordelen en beheersbaar te maken. Binnen en buiten Nederland heeft KWR al vaak bewezen een betrouwbare partner te zijn voor beoordeling en verbetering van de veiligheid van watersystemen. Toepassingen lopen uiteen van drinkwatervoorziening (centraal, decentraal), hergebruik van afvalwater (drinkwater, landbouw, voedingsmiddelenindustrie), zwemwater en industriewater. Als WHO Collaborating Centre for Water Quality & Health mogen ook ontwikkelingslanden op onze expertise rekenen, bijvoorbeeld in het terugdringen van kindersterfte als gevolg van infectieziekten door onveilig drinkwater en onhygiënische sanitatie.

 

+ Lees meer