• Health Health
  • Microbiologische veiligheid en hygiëne

onderwerp

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten via water

Microbiologische veiligheid en hygiëne

Watersystemen moeten zodanig zijn ontworpen en functioneren dat burgers veilig gebruik van drinkwater kunnen maken en ziektes niet via het water worden verspreid. Door ontwikkeling van kennis en praktische tools voorziet KWR in de behoefte van de watersector om aan steeds striktere richtlijnen te kunnen voldoen.

Proactief werken aan veilig en hygiënisch water

Onze maatschappij kan niet zonder gezond water. Watersystemen moeten zodanig zijn ontworpen en functioneren dat burgers er veilig gebruik van kunnen maken en ziektes niet via het water worden verspreid. Hiertoe zijn richtlijnen van de World Health Organization (WHO) voor veilig drink-, sanitair- en irrigatiewater aangescherpt: in plaats van eenvoudige waterkwaliteitsbepalingen wordt de proactieve benadering van analyse en beheersing van veiligheidsrisico’s gehanteerd.

De transitie van reactieve naar proactieve risicobenadering is van groot belang voor de watersector. Hierdoor ontstaat de behoefte aan meer kennis over bronnen en verspreiding van ziekteverwekkers in de watercyclus. De eventuele problemen in de waterkwaliteit moeten tegemoet worden getreden met effectieve maatregelen.

Kennis en praktische tools

KWR voorziet in de behoefte van de watersector aan kennis en praktische tools voor naleving van richtlijnen voor hygiëne en veiligheid van (drink)water.

  • Kennis over het voorkomen van ziekteverwekkers in verontreinigingsbronnen en hoe deze via water worden verspreid.
  • Degelijk begrip van processen die leiden tot verwijdering, desinfectie of inactivatie van micro-organismen (o.a. virussen, bacteriën en protozoa) in de watercyclus.
  • Ontwikkeling van Microbial Source Tracking genomics-methoden voor opsporing van besmettingsbronnen.
  • Ontwikkeling van genomics-tools voor het vaststellen van de verspreiding van nieuwe ziekteverwekkers via water, met toekomstig onderzoek georiënteerd op virussen en antibioticumresistentie.
  • Ontwikkeling van hydrodynamische tools om in combinatie met kennis over besmettingsbronnen te komen tot beter begrip omtrent de betekenis van ziekteverwekkers in water.
  • Gebruik van een transparant en consistent Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) systeem voor snelle en effectieve risicoanalyse.
  • Ontwikkeling en gebruik van Water (Cycle) Safety Plans (WSP) voor het veilig maken van water; van identificatie, prioritering en management van risico’s tot communicatie.
  • Inzet van kennis en laboratoriumfaciliteiten voor o.a. Household Water Treatment Systems in ontwikkelingslanden.

Hygiëne en veiligheid beheersbaar maken

Met de gedegen kennis en effectieve tools van KWR heeft de watersector middelen in handen om de microbiële veiligheid en hygiëne van drinkwater beheersbaar te maken. Binnen en buiten Nederland heeft KWR al regelmatig bewezen hierin een betrouwbare partner te zijn. Als Collaborating Centre van de WHO voor Water Quality & Health mogen ook ontwikkelingslanden op onze expertise rekenen, bijvoorbeeld in het terugdringen van kindersterfte als gevolg van infectieziekten door onveilig drinkwater en onhygiënische sanitatie.

+ Lees meer