Jaarbeeld 2022

Aanstelling KWR als WHO Collaborating Centre Water Quality & Health opnieuw verlengd

De WHO heeft KWR opnieuw aangewezen als Collaborating Centre on Water Quality and Health. De komende vier jaar gaat KWR met de WHO onder meer werken aan de beoordeling van diverse soorten testkits voor de waterkwaliteit, het trainen van nationale instituten op het gebied van waterkwaliteitmonitoring en het dissemineren van WHO richtlijnen naar de water- en sanitatiesector via internationale en regionale fora en kanalen. Ook zal KWR als Collaborating Centre technische input geven over drinkwaterkwaliteit bij de revisie van de WHO Guidelines for Drinking-water Quality en bij de ontwikkeling van WHO richtlijnen rond de milieu-aspecten van WASH (water, sanitation and hygiene) en antibioticaresistentie, rioolsurveillance van SARS-COV-2 en waterhergebruik.

KWR is sinds 2013 door de World Health Organization aangewezen als Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health. CC’s zijn instituten die in een langdurig samenwerkingsverband de WHO helpen met de werkzaamheden en het halen van de doelstellingen. Via deze samenwerkingen krijgt de WHO toegang tot de beste instituten ter wereld en tot de institutionele capaciteit die het nodig heeft. Wereldwijd zorgen 13 CC’s op het gebied van water en sanitatie voor het verzamelen van gegevens voor WHO-rapporten, het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van richtlijnen. De WHO werkt samen met kennisinstituten zoals KWR omdat het vaak gespecialiseerd advies nodig heeft. Op grond van ruim veertig jaar onderzoek in waterkwaliteit en gezondheid heeft KWR veel expertise in huis.

delen