Jaarbeeld 2022

Collapsologie: wat er gebeurt wanneer we de klimaatdoelen niet halen

H20-interview met onderzoeker Peter van Thienen over het scenario van ineenstorten van de maatschappij

Een maatschappelijke ineenstorting ten gevolge van klimaatverandering is een scenario met (wellicht) een kleine kans, maar met enorme consequenties. Daarom moet dit scenario serieus genomen worden. Peter van Thienen schetst in het vaktijdschrift H2O een perspectief waarbij alle signalen op rood staan.

Van Thienen, principal scientist hydroinformatica bij KWR, geeft toelichting op begrippen als tipping points, societal collapse en het technofix-scenario. En hij waarschuwt de watersector om voorbereid te zijn op aanhoudende ontwrichtingen, anders dan een calamiteit zoals een dijkdoorbraak of overstroming. “De sector moet anticiperen op mogelijk langdurige verstoringen, inclusief het ineenstortingsscenario. Dit kan door terugvalopties in te bouwen naar een basale, handmatige en waar nodig kleinschalige operatie.”

“Klimaatadaptatie heeft grenzen”

Een watersector die het risico op maatschappelijke ineenstorting serieus neemt, moet zich volgens Van Thienen veel sterker uitspreken voor ingrijpende maatregelen. “Zeg tegen de samenleving: ‘Wij kunnen ons maar tot op bepaalde hoogte aanpassen. Klimaatadaptatie heeft grenzen. De diensten die u van ons verwacht, zijn niet meer gegarandeerd als klimaatverandering in dit tempo doorgaat’.”

Blog

In februari 2022 schreef Peter van Thienen de blog “Why and how drinking water companies should take societal collapse scenarios seriously”. Daarin benadrukte hij dat nu actie ondernemen nodig is. “Alleen dan kunnen de ergste gevolgen voor de huidige en komende generaties met betrekking tot de bewoonbaarheid van de aarde nog worden voorkomen.”

delen