Nieuws

Jaarverslag 2015: ‘De circulaire economie als sociaal contract’

Op onze website vindt u ons Jaarverslag 2015. Met alle feiten en cijfers, een overzicht van het belangrijkste nieuws van 2015, inclusief video van de opening van ons nieuwe gebouw, en natuurlijk alle experts die daarbij betrokken waren. Zo leest u dat we in de zomer van 2015 onze handen vol hadden aan het onderzoek van de pyrazoollozingen in de Maas. Dat Arcadis en KWR gestart zijn met Allied Waters. En dat het Watershare-netwerk steeds verder wordt uitgebreid.

KWR-directeur Wim van Vierssen:  “We weten dat kennis maatschappelijk het beste rendeert als deze in een ketenperspectief van kennis (onderzoek), kunde (competenties) en markt (valorisatie) wordt geproduceerd. Kennis als scharnierpunt tussen probleem en oplossing, tussen publiek en privaat, en tussen wetenschap en burger. Mede verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere waterketen, en daarmee voor een duurzamere samenleving. Als publiek kennisinstituut voelen wij ons aan dat sociale contract  gebonden. Wij hebben 2015 in dat perspectief als een zeer productief jaar ervaren.”

Lees meer in ons Jaarverslag 2015.

delen