Nieuws

Belgische De Watergroep nieuwe aandeelhouder van KWH

Belgisch-Nederlandse samenwerking versterkt

Vanmiddag hebben vertegenwoordigers van De Watergroep en KWH Water B.V., in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en de Nederlandse minister Lilianne Ploumen, hun handtekening gezet onder een toetredingsovereenkomst waarmee De Watergroep het aandeelhouderschap in KWH Water is aangegaan. De huidige aandeelhouders van holdingmaatschappij KWH, waartoe KWR behoort, zijn de Nederlandse waterbedrijven. Met de toetreding van De Watergroep tot de kring van aandeelhouders heeft KWH Water zijn eerste buitenlandse aandeelhouder. Vorig jaar werd De Watergroep ook al de eerste buitenlandse aandeelhouder van AquaMinerals. Ook daar vormen de Nederlandse waterbedrijven de overige aandeelhouders.

Eerder, op 1 mei 2016, trad De Watergroep al toe tot het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse waterbedrijven, Vewin en KWR: het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Het BTO is in de wereld een vooraanstaand toegepast wetenschappelijk wateronderzoeksprogramma dat kennis genereert die de waterbedrijven sterkt in het vervullen van hun maatschappelijke taak om veilig en gezond (drink)water te leveren.

De Watergroep vormt, als launching customer van nieuwe waterkennis in Vlaanderen en als grootste Belgische drinkwaterbedrijf, een belangrijke bron van kennis voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Omgekeerd is het aandeelhouderschap van KWH Water interessant voor De Watergroep vanwege de uitgebreide ervaring van KWR met collectieve kennisontwikkeling, de hoge wetenschappelijke kwaliteit en de verknoping met internationale organisaties en netwerken. Zo is KWR Collaborating Centre van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, vertegenwoordigd in het bestuur van een aantal internationale waternetwerken (GWRC, WssTP) en zeer actief in het Europese Innovation Partnership (EIP) Water. KWR beschikt over zeer specialistische kennis en faciliteiten, en fungeert als calamiteitenlaboratorium voor de (drink)watersector.

Voor De Watergroep past de toetreding tot KWH Water binnen haar toegenomen focus op Onderzoek & Ontwikkeling. De Watergroep werkt daarnaast op een structurele manier samen met VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Met het aandeelhouderschap wil De Watergroep ook de samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse onderzoekswereld bevorderen. In dat verband zullen Vlaamse onderzoekers van een aantal Vlaamse topuniversiteiten worden ingeschakeld bij het uitvoeren van het BTO-onderzoek. Dat alles om de Vlaamse en Nederlandse kennisnetwerken op het gebied van water verder te verknopen. Door de toenemende bundeling van krachten in het collectieve BTO-onderzoek hopen de partijen de burgers en bedrijven van België en Nederland in de toekomst nog beter en efficiënter te kunnen bedienen van veilig en gezond (drink)water. Daarnaast willen ze een voorbeeld zijn voor anderen in het bundelen van krachten en het aangaan van intensieve samenwerking, zoals aandeelhouderschap, over grenzen heen.

Wim van Vierssen, statutair directeur KWH Water B.V., en Boudewijn Van De Steene, directeur-generaal van De Watergroep, na ondertekening van het KWH-aandeelhouderschap van De Watergroep.

Wim van Vierssen, statutair directeur KWH Water B.V., en Boudewijn Van De Steene, directeur-generaal van De Watergroep, na ondertekening van het KWH-aandeelhouderschap van De Watergroep.

Over De Watergroep

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in België. De Watergroep levert drinkwater aan 3 miljoen klanten in 175 Vlaamse gemeenten, verspreid over de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Als integraal waterbedrijf is De Watergroep ook actief als rioolbeheerder en werkt ze industriewaterprojecten uit op maat van bedrijven.

delen