Nieuws

Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij

Succesvolle afronding onderzoek vraagt om vertaling naar realiteit

Een woonwijk kan op basis van zonnestroom voldoende voorzien in de behoefte aan energie, warmte en mobiliteit van de bewoners. Regenwateropvang komt deels tegemoet aan wat voor huishoudelijk water nodig is. En economisch gezien slaat de balans van deze aanpak onder bepaalde randvoorwaarden positief uit. De veelbelovende uitkomsten van het TKI Watertechnologie project Power-to-X vragen om doorontwikkeling van het concept, inclusief de rol ervan voor waterbedrijven.

Zonnepanelen en regenwateropvang

Een woonwijk met 900 huizen die functioneert op basis van zonnepanelen en regenwateropvang. Het kan volgens een studie, uitgevoerd in het kader van het project Power-to-X.

Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij

Een woonwijk kan op basis van zonnestroom voldoende voorzien in de behoefte aan energie, warmte en mobiliteit van de bewoners. Regenwateropvang komt deels tegemoet aan wat voor huishoudelijk water nodig is. En economisch gezien slaat de balans van deze aanpak onder bepaalde randvoorwaarden positief ...

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen