Nieuws

20 Miljoen euro subsidie voor Europees PUSH-IT project

KWR neemt deel aan breed consortium in onderzoek naar seizoensgebonden ondergrondse warmteopslag

Onlangs is door Horizon Europe, het financieringsinstrument van de Europese Commissie voor wetenschappelijk onderzoek, een subsidie van 20 miljoen euro toegekend aan het PUSH-IT project. Het project is erop gericht om duurzame bronnen voor seizoensgebonden ondergrondse warmteopslag te demonstreren, te testen en te ontwikkelen, om hiermee tegemoet te komen aan de doelstelling van ‘Europa CO2-neutraal in 2050’.

Het PUSH-IT consortium bestaat uit 19 zeer uiteenlopende partners, waaronder warmteleveranciers, grondboorbedrijven, geologische diensten en academische instellingen. TU Delft is de coördinator van het programma. KWR draagt bij aan het optimaal ontwerp, controle van de waterkwaliteit en van de boormethode.

De EU streeft ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In deze ambitie speelt grootschalige seizoensgebonden ondergrondse warmteopslag een belangrijke rol, want verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de Europese energievraag. Het demonstreren, testen en ontwikkelen van duurzame bronnen voor opslagsystemen zoals geothermische energie en zonne-energie, kan dus een flinke impact maken. Resultaten die uit het PUSH-IT project voortkomen bevorderen naar verwachting het gebruik van duurzame energie. Daarnaast helpen zij bij het creëren van een stabiel systeem voor het verdelen van de lusten en de lasten van de warmtetransitie.

Drie technologiën, zes locaties

PUSH-IT is een demonstratieproject, gericht op grootschalige seizoensgebonden warmteopslag tot 90 °C in geothermische reservoirs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende technologieën die bekend staan als Aquifer, Borehole en Mine Thermal Energy Storage (ATES, BTES, MTES). Elk van de drie technologieën wordt gedemonstreerd, getest en ontwikkeld: ATES in Nederland (Delft), BTES en MTES in Duitsland (respectievelijk Darmstadt en Bochum). Ook is voor elke technologie een ‘follower site’ aangewezen (zie afbeelding) waar deze wordt getest en ontwikkeld, zonder dat een volledige demonstratie plaatsvindt. Tezamen zijn deze locaties representatief voor de geologische omstandigheden die in Europa grotendeels zijn te vinden.

Schematische weergave van demo-locaties – Delft, Darmstadt, Bochum – en ‘follower-sites’ – Berlijn, Litomerice (Tsjechische Republiek) en United Downs (Cornwall) – voor resp. ATES, BTES en MTES. Systeemintegratie, technologieontwikkeling en maatschappelijke aspecten zijn belangrijke onderdelen in het PUSH-IT project om de resultaten te behalen.

Uitgelezen kans

Met PUSH-IT ontwikkelen, gebruiken en testen de projectpartners de technologieën voor uiteenlopende combinaties van warmtebronnen, warmte-opslagtechnieken, geologische omstandigheden en distributiesystemen. De betrokkenheid van stakeholders uit verschillende markt- en juridische omstandigheden maakt dat het project een uitgelezen kans biedt voor proeven, integratie en vorderingen op het gebied van seizoensgebonden warmteopslag. De resultaten worden gemonitord en geëvalueerd om ze vervolgens in heel Europa in de praktijk toe te passen.

delen