ir. Marette Zwamborn

ir. Marette Zwamborn

  • Teamleider
  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager

Marette Zwamborn is senior onderzoeker geohydrologie en bodemenergie. Zij richt zich op het duurzaam gebruik van de ondergrond voor bodemenergiesystemen en grondwaterwinning. Marette is ervaren in het inbrengen van specialistische geohydrologische kennis in een breed scala van toepassingsvelden. Ze is gedreven om inhoudelijk de diepte in te gaan en competent om complexe zaken op begrijpelijke wijze te verwoorden. Op het gebied van bodemenergie heeft Marette ruime ervaring opgebouwd met de ontwikkeling van robuuste en betrouwbare bodemenergiesystemen, die daadwerkelijk energiebesparing opleveren en effectief omgaan met de ondergrondse ruimte. Marette overziet het totale werkveld en adviseert in de hele keten van bestuurder tot werkvloer. Op het gebied van grondwaterwinning heeft ze ruime ervaring met (industriële) watervoorziening en de effecten van de winning op het regionale watersysteem. Zij staat een integrale aanpak voor, met een goede afweging tussen optimale benutting van het beschikbare grondwater, mogelijke inzet van waterbesparing, kringloopsluiting of alternatieve waterbronnen, en beperking van negatieve omgevingseffecten. Marette werkt actief samen met branchevereniging BodemenergieNL en met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) aan kwaliteitsverbetering, opleidingen en kennisoverdracht op het gebied van bronnen en bodemenergie.