ir. Marette Zwamborn

ir. Marette Zwamborn

  • Teamleider
  • Senior onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069677
  • marette.zwamborn@kwrwater.nl
  • 06-54295445

Marette Zwamborn is senior onderzoeker en teamleider van team Energie & Circulaire Systemen. Dit team richt zich op onderzoek en ontwikkeling van integrale systeemoplossingen voor een circulaire economie met hernieuwbare energiebronnen, vanuit een water-gerelateerd perspectief. Marette werkt graag samen met experts uit verschillende disciplines, om innovatieve interdisciplinaire antwoorden te realiseren op de huidige uitdagingen van de energietransitie. Ze is voorstander van een geïntegreerde aanpak, waarbij onderzoek naar technische oplossingen samen opgaat met benodigde financiële, organisatorische en juridische ontwikkelingen.
Marette heeft een achtergrond in geohydrologie en bodemenergiesystemen. Zij begon haar loopbaan in drinkwateronderzoek, ging verder als consultant op het gebied van bodemenergie en industriële watervoorziening, en keerde terug naar een onderzoeks- en teammanagementpositie bij KWR op het gebied van water en energie.
Samenwerkingspartners zijn private bedrijven en publieke organisaties uit de water- en energiesector, industrie, tuinbouw en gebouwde omgeving. Marette is coördinator van het thema energie in het drinkwater bedrijfstakonderzoek ‘Water in de Circulaire Energie’, zij is trekker van het thema ondergrondse warmteopslag in het WarmingUP programma, en projectmanager van diverse onderzoeksprojecten op gebied van water en energie. In het verleden was zij bestuurslid en cursusleider bij BodemenergieNL en penvoerder van SIKB-richtlijnen voor mechanisch boren en bodemenergiesystemen.