Nieuws

Urban Waterbuffer levert water voor Sparta-stadion

Rotterdam en Rheden testen ondergrondse waterbuffers

Vandaag is op het Spartaplein in Rotterdam een Cruyff Court met ondergrondse waterbuffer geopend. Dit ging gepaard met een groot buurtfeest, waarbij ook aandacht was voor het belang van de waterbuffer. Steeds meer steden kampen met de vraag: hoe gaan we om met hoosbuien en droogte? Een breed consortium van waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten zoekt binnen TKI Watertechnologie de oplossing in de Urban Waterbuffer. Dit unieke, innovatieve concept heeft tot doel regenwater in de stad langer vast te houden in de bodem, om zo wateroverlast te voorkomen en bij droogte extra water beschikbaar te hebben. Op 19 april 2018 werd in Rheden de eerste Urban Waterbuffer geopend.

Unieke toepassing met veel voordelen

Op het Spartaplein in Rotterdam is een ondergrondse waterbuffer gemaakt, waar regenwater wordt opgevangen en in de grond wordt opgeslagen om later te gebruiken. De waterberging onder het Cruyff Court kan circa 30 millimeter neerslag vanaf ongeveer 4 hectare straten, daken en pleinen opvangen. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast op straat verminderd. Een compact plantenvak bestaande uit een natuurlijk zandfilter met riet en zegge zorgt vervolgens voor de zuivering van het verzamelde regenwater. Daarna wordt het gezuiverde water op 20 meter diepte in een zandlaag opgeslagen via een waterput. Dit water wordt later weer opgepompt en gebruikt voor het besproeien van de grasmat van het Sparta-stadion en voor verkoeling via het plantenvak en een speelvoorziening met water op het plein. Zo ontstaat een volledig circulair systeem, waarbij de wijkbewoners droge voeten houden en regenwater duurzaam gebruikt wordt. Met actieve communicatie wordt daarnaast gewerkt aan vergroting van het waterbewustzijn in de wijk. Bert de Doelder, ingenieur en adviseur waterprojecten van Gemeente Rotterdam ziet meer mogelijkheden voor het concept. “Inmiddels hebben we vergevorderde plannen voor zeker twee en mogelijk vier andere locaties waar we hemelwater in de diepe ondergrond willen infiltreren”, laat hij weten.

akwaterbuffer12
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer3
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer8
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer2
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer11
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer6
Foto’s by: Arie Kievit
akwaterbuffer12
akwaterbuffer3
akwaterbuffer8
akwaterbuffer2
akwaterbuffer11
akwaterbuffer6

Rheden ging Rotterdam voor

De eerste Urban Waterbuffer werd in april 2018 geopend, aan de rand van de Veluwe in Rheden. Bij hoosbuien stromen grote hoeveelheden water van de helling van de Veluwezoom naar de lager gelegen wegen en Hotel de Roskam. Hierdoor is er geregeld sprake van wateroverlast op straat. Met de Urban Waterbuffer wordt het water verzameld, op verschillende manieren ontdaan van blad en zand en vervolgens op 10 meter diepte geïnfiltreerd via vooralsnog 3 waterputten. Zo wordt met een minimaal ruimtebeslag het regenwater snel afgevoerd en het grondwater aangevuld.  Roel Moed, Beleidsmedewerker Ruimte bij de Gemeente Rheden: “Het is interessant om te zien hoe de verschillende soorten voorzuivering zich gedragen om zo in de toekomst het passende onderhoud daarbij te kunnen kiezen. Er zijn inmiddels enkele flinke buien gevallen en er is al een redelijke indruk van de capaciteit van de voorzieningen verkregen. Het komende jaar testen we de huidige drie putten nog verder. Daarna zullen er in Rheden waarschijnlijk nog enkele putten worden bijgeplaatst om echt voldoende water af te voeren.”

Opening Urban Waterbuffer Rheden

Opening Urban Waterbuffer Rheden

Vervolg

Het komende jaar wordt zowel de Urban Waterbuffer in Rheden als in Rotterdam gemonitord om de effectiviteit van de voorzuivering te kunnen beoordelen en praktische ervaringen op te doen. Dit zal ook verwerkt worden in een handreiking.

275982144

Video – 01:52
De Urban Waterbuffer: noodzakelijke verdieping

Partners

Dit project wordt uitgevoerd door KWR, Wareco, Field Factors, Codema B-E De Lier, Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rheden, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stowa en Stichting Rioned. Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

delen