Nieuws

Groot aantal vakartikelen en gezamenlijke rapporten van KWR-auteurs in 2017

In 2017 hebben onderzoekers van KWR een record aantal vakartikelen geschreven. Ook zijn er veel rapporten verschenen die samen met andere partijen zijn opgesteld. Publicaties zijn belangrijk voor een onderzoeksinstituut als KWR omdat ze zorgen voor de verspreiding van de resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek.

Stijging aantal artikelen en citaties

Elk jaar publiceren we een groot aantal artikelen: wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften en artikelen in vakbladen. In 2017 schreven KWR-auteurs 82 peer-reviewed artikelen, hetzelfde aantal als in 2016. Het aantal vakartikelen steeg daarentegen flink: van 71 in 2016 naar 102 in 2017. “Met vakartikelen brengen we onze kennis naar de praktijk”, aldus Gertjan Medema, Chief Science Officer van KWR. “In 2017 zijn we hier goed in geslaagd.”

Omdat er steeds meer wetenschappelijke artikelen van KWR-onderzoekers zijn, neemt het aantal keer dat deze publicaties geciteerd worden door anderen, elk jaar toe. In 2016 telden we bij KWR 3018 citaties, in 2017 waren dat er 3275.

Samenwerken in onderzoeksconsortia

Naast artikelen leveren we jaarlijks een groot aantal rapporten op: binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven, maar ook buiten dit programma om, en voor en mét tal van andere opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Vooral deze laatste categorie steeg in 2017: we leverden 40 gezamenlijk rapporten op. Medema: “We werken en publiceren steeds vaker samen in grotere onderzoeksconsortia. Zo wordt onze kennis deel van een groter geheel en krijgt deze meer impact.”

Bekijk onze nieuwste publicatiegegevens.

delen