Nieuws

Nextgen bouwt aan de volgende generatie waterzuiveringssystemen

Het vierjarige NextGen-project brengt een samenwerkingsverband van 30 organisaties samen om demonstratieoplossingen voor water in de circulaire economie te ontwikkelen. De democase in Severn Trent (VK) evalueert en verbetert de anaerobe waterzuiveringsprocessen om ze geschikter te maken voor onze koudere, meer variabele klimaten. Naar schatting verbruiken 22.000 afvalwaterzuiveringsinstallaties in heel Europa meer dan 1% van het totale elektriciteitsverbruik van de EU.

Om dit in een lokaal perspectief te plaatsen: Severn Trent besteedt gemiddeld 15 miljoen pond per jaar aan energie om zijn actief-slibinstallaties te laten draaien, zegt Peter Vale, de technische leider voor innovatie bij het Britse nutsbedrijf Severn Trent. De ambitie van de democase is om een energiepositieve AWZI te bouwen, door over te schakelen van energie-intensieve aerobe behandeling naar een energieneutrale, mogelijk zelfs energiepositieve, anaerobe behandeling.

Europa’s grootste AnMBR

Een opmerkelijke ontwikkeling is de ontwikkeling van “Europa’s grootste” anaerobe MBR-proces (AnMBR). Anaerobe zuivering wordt van oudsher gebruikt in warmere klimaten, zoals Brazilië, en is met succes toegepast om het afvalwater van miljoenen mensen te behandelen. Severn Trent werkt samen met partner Cranfield University om de anaerobe zuivering toepoaselijk te maken voor een meer variabel klimaat.

“Het heeft geen enkele zin, in termen van een energiebalans, als je het afvalwater eerst gaat verwarmen,” zegt hij. “Wij zijn erop gericht het proces te optimaliseren voor veel koudere temperaturen met zwakker afvalwater, in plaats van met slib”. De sleutel is de toevoeging van het membraan, waardoor het proces wordt geïntensiveerd en het ook in koudere omgevingen werkt. De methode maakt het ook mogelijk nutriënten uit het AnMBR-effluent terug te winnen die teoegepast kunnen worden in hoogwaardige meststofproducten. Bovendien kan de ammoniak dienen als een “energieopslagplaats”, hetzij direct gebruikt als brandstof, hetzij omgezet in waterstof. Het kan zelfs mogelijk zijn producten met toegevoegde waarde te produceren, zoals eiwitten, aldus de technische leider.

Samenwerking met de eindgebreukers is essentieel

Het genereren van extra waardevolle voedingsstoffen uit afvalwaterstromen is één ding. Ze op grote schaal op de markt brengen is een tweede. Severn Trent heeft een speciaal contactteam dat communiceert met regionale landbouwbedrijven opgezet. We betrekken de eindgebruikers, de boeren en de regelgevers vanaf het begin bij deze circulaire economie-gesprekken,” voegt Vale eraan toe om ervoor te zorgen dat het product is wat de boeren willen, in plaats van wat wij kunnen produceren.

Creëren van regionale netwerken

Christos Makropoulos, professor aan de Nationale Technische Universiteit van Athene en hoofdwetenschapper bij KWR, gelooft dat het mogelijk is om afvalwaterzuiveringsinstallaties, zoals Spernal, om te vormen tot regionale “resource hubs”, maar er blijven uitdagingen op het gebied van regelgeving. We beschikken over de technologie om regionale “resource hubs” te creëren, maar er blijven uitdagingen op het gebied van regelgeving en bestuur bestaan omdat we meerdere industrieën en belanghebbenden met elkaar moeten verbinden”, zegt hij. “Ik zou heel blij zijn als er in 2030 in elke lidstaat één ultramodern zuiveringsstation zou zijn, met een nieuwe visie en bedrijfsmodellen, allemaal ondersteund door digitale technologieën en data.

 

delen