Artikel

Zout en humuszuren terugwinnen bij drinkwaterproductie

Hoe om te gaan met IEX-regeneraatstromen?

Ionenwisseling (IEX) wordt steeds vaker toegepast voor het verwijderen van organische stof uit water of voor hardheidsverlaging. De ionenwisselaar moet echter regelmatig worden geregenereerd en bij dat proces komt een zoute afvalstroom vrij: het verbruikte regeneraat. KWR onderzocht binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven welke methoden het meest geschikt zijn voor terugwinning van zouten en humuszuren uit IEX-regeneraatstromen.

Gescheiden terugwinnen

Idealiter worden het zout en de humuszuren in het verbruikte regeneraat gescheiden teruggewonnen. Vitens gebruikt daarvoor nanofiltratie (NF) en diafiltratie (DF), maar deze methoden zijn door de sterk variabele samenstelling van verbruikt regeneraat niet universeel toepasbaar. Die samenstelling is namelijk sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ingenomen water, de soort IEX (anionen, An of kationen, Kat) en de plek van de IEX in het proces. Vooral anionenwisseling (AnIEX), waarmee humuszuren uit water kunnen worden verwijderd, is de laatste jaren in opkomst binnen de drinkwatersector.

2015 04 14 Algemeen-014_A5

Elektrodialyse en nanofiltratie meest geschikt

KWR onderzocht op basis van een technisch-economische analyse voor verbruikt regeneraat van zowel AnIEX als KatIEX welke behandelingstreinen interessant kunnen zijn. Elektrodialyse (ED) gevolgd door nanofiltratie (NF) lijkt daaruit het meest aantrekkelijke alternatief voor behandeling van verbruikt AnIEX-regeneraat. Vervolgens heeft KWR bij PWN in Andijk onderzoek op laboratoriumschaal uitgevoerd naar ED. ED lijkt op basis van dit onderzoek een geschikte techniek voor de behandeling van verbruikt AnIEX-regeneraat. Ook voor forward osmosis (FO) heeft KWR op laboratoriumschaal testen uitgevoerd. FO leek technisch haalbaar, maar is gezien de verwachte geringe besparing minder interessant dan ED (+NF). Met toepassing van ED en NF op verbruikt AnIEX-regeneraat lijkt scheiding van zouten en humuszuren technisch en economisch haalbaar. De logische eerste vervolgstap is dit op grotere schaal en langere termijn te testen.

 

delen