Nieuws

Blauwe Route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei

KWR mede-initiatiefnemer bij bundelen van Nederlandse waterkennisontwikkeling

Vandaag is tijdens een speciaal event aan boord van de SS Rotterdam ‘De Blauwe Route’ gelanceerd. Op basis van watergerelateerde vragen die Nederlanders hebben gesteld in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft KWR in samenwerking met initiatiefnemers I&M, MARIN, NIOZ, Deltares, TNO en de Universiteit van Utrecht de grootste wateruitdagingen gebundeld in deze route.

De Blauwe Route

De Blauwe Route richt zich op het beter Begrijpen, Beschermen en Benutten van water. De kracht zit in de combinatie van deze ‘drie Bs’ die alle watervragen in de NWA met elkaar verbindt om daarmee mondiaal duurzaamheid, welzijn en welvaart te verhogen. ‘Leven met water’ staat centraal. Daarvoor is het noodzakelijk dat we het water beschermen en onszelf tegen het water beschermen. Onze activiteiten moeten de kwaliteit van de omgeving niet aantasten, maar verbeteren.

Water als bedreiging en water als kans

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in delta’s, kust- en riviergebieden. Deze delta’s hebben een enorm potentieel, maar zijn tegelijkertijd ook enorm kwetsbaar voor zeespiegelstijging, verontreiniging en natuur- en weersinvloeden. Tegelijkertijd biedt water ook nieuwe kansen, als bron voor energie, grondstoffen, voedsel en transport. Nederland is groot geworden aan het water. Nu kunnen we verder groeien op, aan en in het water. We kunnen het ons niet permitteren om stil te staan. Door het watersysteem te begrijpen kunnen we het optimaal beschermen, en combineren we economie en ecologie.

Living lab

De route is uitgewerkt in vier toekomstperspectieven:

  1. Leven in de Delta’: hoe ontwikkelen we een ‘Sustainable Urban Delta’ waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven?
  2. Water als bron’: hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en economisch verantwoord?
  3. Water als blauwe weg’: hoe kunnen CO2 neutraal en autonoom varen en een toekomstgerichte inrichting van onze havens en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?
  4. Leven op het water’: welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Deze vier toekomstperspectieven bieden ruimte voor een ‘living lab aanpak’ waarbij wetenschappers, bedrijven, overheden, studenten en burgers concreet samenwerken aan (en zelfs samenleven in) een nieuwe werkelijkheid. Zo’n living lab combineert wetenschappelijke, sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloedt doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

De Blauwe Route verbindt het begrijpen van het hele water systeem aan het benutten en beschermen

De Blauwe Route verbindt het begrijpen van het hele water systeem aan het benutten en beschermen.

delen