Agenda

Agenda

Symposium over bronnen en watersystemen

Werken aan een sterk verhaal

Evenement details

Binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven (BTO) heeft de themagroep Duurzame bronnen en watersystemen de afgelopen vijf jaar kennis, tools en samenwerkingsverbanden gecreëerd die essentieel zijn voor een robuuste zoetwatervoorziening in een veranderende omgeving. Er is onderzoek gedaan in een spannende mix van hydrologisch “bèta” onderwerpen en “gamma” omgevingsvraagstukken. De verzamelde kennis en kunde dragen bij aan het sterke, wetenschappelijk onderbouwde verhaal dat nodig is om (drink)waterbronnen duurzaam te benutten.

Voor stakeholders binnen en buiten de (drink)watersector

Kenmerkend voor dit BTO-thema is de brede benadering, met veel samenwerking binnen en buiten de waterleidingsector. Het symposium richt zich dan ook op hydrologen, ecologen, omgevingsmanagers en beleidsmedewerkers van drinkwaterbedrijven en andere stakeholders, zoals waterschappen, landbouw- en natuurorganisatie en provincies. Samen buigen zij zich over een zeer divers en interactief programma, rond onderwerpen als bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen, waterberging en waterhergebruik, het traceren van (grond)water, bodemenergie, het meten van verdamping, gebiedsprocessen en de Waterwijzers Landbouw en Natuur.