Nieuws

KWR en Argentijnse overheid ondertekenen overeenkomst voor samenwerking

De Argentijnse staatssecretaris voor infrastructuur en waterbeleid, Pablo Bereciartua, bracht op maandag 23 april een bezoek aan KWR. De staatssecretaris was in gezelschap van de Argentijnse ambassadeur in Nederland, Héctor Horacio Salvador. Tijdens het bezoek ondertekenden Bereciartua en KWR-directeur Wim van Vierssen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van infrastructuur en water. Op basis van deze intentieverklaring kan KWR in Argentinië een pilot doen met het verwijderen van arseen, dat van nature in hoge concentraties aanwezig is in grondwater, bij de productie van drinkwater.

Arseen in het grondwater

Argentinië kent verschillende uitdagingen als het gaat om water. Van de ruim 43 miljoen Argentijnen hebben er 7 miljoen geen toegang tot schoon drinkwater, en bijna 20 miljoen mensen zijn niet aangesloten op de riolering. Daarnaast komt het giftige arseen van nature in hoge concentraties voor in het grondwater in Argentinië. De wereldgezondheidsorganisatie, WHO, gaat uit van een norm voor arseen van 10 μg/l.. De norm in Argentinië is veelal 50  μg/l.

Samenwerking tussen Nederland en Argentinië

Dit past binnen het ambitieuze waterplan dat de Argentijnse president Mauricio Macri heeft ontwikkeld, en waarbij alle mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater. In maart 2017, tijdens een bezoek van Macri aan Nederland, werd op hoog niveau gesproken over samenwerking tussen beide landen op het gebied van onder andere water.

Technologie van KWR

KWR heeft in eigen land ervaring opgedaan met het zuiveren van grondwater waar van nature arseen in zit. Nederlandse drinkwaterbedrijven streven naar het produceren van drinkwater met zeer lage concentraties aan arseen (1 µg/l). Diverse waterbedrijven investeren in technologie om arseen te verwijderen naar deze streefwaarde. In Argentinië is interesse in het delen van kennis op het vlak van verwijdering van arseen.

Pilot om arseen te verwijderen uit grondwater

In maart brachten Gerard van den Berg, bij KWR verantwoordelijk voor de internationale samenwerking, en onderzoeker Arslan Ahmad een werkbezoek aan Argentinië. Op het Argentijnse ministerie van binnenlandse zaken spraken zij met Pablo Bereciartua, de staatssecretaris voor infrastructuur en waterbeleid en met AySA, het waterbedrijf van Buenos Aires – dat ca. 15 miljoen mensen van drinkwater voorziet. Onderwerp van gesprek was een pilot om te onderzoeken of de manier waarop Nederland arseen verwijdert uit grondwater in Argentinië ook toepasbaar is. Met het tekenen van de intentieverklaring door de Argentijnse staatssecretaris en KWR-directeur prof. dr. Wim van Vierssen om samen te werken, komt het uitvoeren van deze pilot een stapje dichterbij.

Logische samenwerking

Dat Argentinië ervoor kiest juist met Nederland samen te werken in deze pilot, is een logische keuze, zegt Gerard van den Berg. “Nederland heeft van oudsher een goede naam op het gebied van water. Nederland heeft een goede waterinfrastructuur en ons drinkwater is van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben wij Koningin Máxima, die uit Argentinië afkomstig is. Zij is een goede ambassadeur van ons land. Voor ons als KWR is de samenwerking interessant omdat wij de kennis hebben om de problemen op te lossen die Argentinië heel serieus neemt. Ons specialisme is daar heel goed toepasbaar.”

Watershare

In de bredere samenwerking tussen Nederland en Argentinië past tot slot ook het Watersharelidmaatschap van AySA, het waterbedrijf van Buenos Aires, dat woensdag 25 april officieel getekend zal worden. Daarmee telt het consortium van water(onderzoeks)bedrijven nu 21 leden. Zij delen kennis om gezamenlijk de wereldwijde expertise op het gebied van drinkwater en afvalwater aan te wenden voor lokale wateruitdagingen.

KWR-directeur Wim van Vierssen (links) ontvangt de Argentijnse ambassadeur in Nederland, Héctor Horacio Salvador (midden) en de Argentijnse staatssecretaris voor infrastructuur en waterbeleid, Pablo Bereciartua (rechts) voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

 

delen