Artikel

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker

Techniek kan zoetwatertekorten in land- en tuinbouw verhelpen

KWR ontwikkelde in 2013 met ZLTO en Meeuwse Goes BV de techniek Freshmaker, een manier om zoet water in de bodem op te slaan. Dankzij de veelbelovende resultaten groeide de belangstelling voor Freshmaker ook in 2015 gestaag. Zo ontwikkelde een jong team een Freshmaker-app die eind januari de Delta Water Award won, bezocht de waterwoordvoerder van de Tweede Kamer in maart de Freshmakerproef in Zuid-Beveland en verzocht de Europese Unie KWR om de technieken internationaal te introduceren via het gehonoreerde Europese project SUBSOL.

Vernieuwende techniek

De Freshmaker is een vernieuwende vorm van ondergrondse wateropslag, gebaseerd op recent ontwikkelde horizontale putten. Hiermee kunnen zoetwaterlenzen over een grote lengte worden vergroot, doordat gebiedseigen zoetwateroverschotten gedurende de winter geïnfiltreerd worden en tegelijkertijd zout water wordt afgevoerd. Dit zoet water is hard nodig in tijden van droogte voor beregening van waardevolle gewassen, zoals groente en fruit.

Delta Water Award

In de strijd om de Delta Water Award 2015 werkten vijf teams van jonge talenten uit de watersector aan de opdracht ‘Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat oplossingen biedt voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta’. In het gebied is de beschikbaarheid van zoet water, nu en in de toekomst, geen vanzelfsprekendheid. Maar zoet water is wel hard nodig voor agrariërs. In en rond de Zuidwestelijke Delta is in de winterperiode een grote hoeveelheid zoet water vanuit het oppervlaktewater en de landbouwleiding aanwezig en dit biedt kansen. Met de prijswinnende app kunnen agrariërs berekenen of Freshmaker voor hen een goede oplossing is. Ook heeft Fresh Force een financieringsmogelijkheid voor agrariërs ontwikkeld om Freshmaker te kunnen gebruiken.

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker2

Werkbezoek Freshmakerproef

Met de eerste Freshmaker is in Zuid-Beveland zowel in 2013/2014 als in 2014/2015 ruim 4.000 m3 zoet water in de wintermaanden geïnjecteerd in de bodem en vervolgens in het voorjaar en de zomer succesvol onttrokken. Dit toont aan dat winterse zoetwateroverschotten, zelfs in zoute omgeving, vastgehouden kunnen worden voor later gebruik zonder dat bovengrondse bassins noodzakelijk zijn. Op vrijdag 6 maart 2015 bezochten Jaco Geurts (Tweede Kamerlid voor het CDA en waterwoordvoerder) en het Fresh Force-team de Freshmakerproef in Zuid-Beveland. Samen brainstormden zij over hoe de inzet van de Freshmaker gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld via stimuleringsfondsen en het aanpassen van regelgeving.

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker3

Meer Freshmakers en Europese belangstelling

Op basis van de ervaringen van de eerste 2 jaar is besloten de Freshmakerproef nog tot en met minimaal 2017 door te zetten en zo het systeem verder te ontwikkelen, met name op het gebied van aansturing en voorzuivering. Daarnaast onderzoeken de drie ontwikkelaars KWR, ZLTO en Meeuwse Goes BV de mogelijkheid om op nog 5 locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta Freshmakers te realiseren. De Europesie Unie ziet ook de potentie van de ondergrond voor het beheer van zoet water en heeft KWR gevraagd om de technieken hiervoor internationaal te introduceren via het gehonoreerde Europese project SUBSOL.

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker

Showcase Waterbuffer

Eind augustus 2015 is bij Prominent in ’s-Gravenzande de Showcase Waterbuffer officieel geopend. De showcase demonstreert diverse oplossingen voor lokale en regionale zoetwateropslag in de ondergrond om het zoetwatertekort in de land- en tuinbouw te verhelpen. KWR’s Freshmaker is een van de technieken die daar worden getoond.

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker4

Steeds meer belangstelling voor KWR’s Freshmaker5

delen