Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Bronnen en Omgeving

Bevordering van het optimaliseren van bestaande wintechnieken en beheermethodes, en het duurzaam veiligstellen van de bronnen voor drinkwaterproductie. Het onderzoek draagt bij aan het tijdig en scherp in beeld brengen van mogelijke bedreigingen en kansen voor de productie van drinkwater en natuur, en het ontwikkelt scenario’s voor nieuwe vormen van drinkwatervoorziening, beschermingsstrategie en beleid.