Agenda

Agenda

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet

Evenement details

Voldoende zoetwater, voor alle gebruikers en functies. Altijd. Ook in Nederland en Vlaanderen is dat een steeds grotere uitdaging. Als oplossing wordt op regionaal en lokaal niveau gestreefd naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. Steeds vaker wordt gekozen voor een cross-sectorale aanpak waarbij de verschillende sectoren gezamenlijk oplossingen zoeken voor hun eigen én elkaars watervraagstukken.

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit verschillende sectoren komen samen om elkaar te inspireren en kennis en ervaringen te delen over maatregelen voor de balans in zoetwatervraag en –aanbod.

Hoe matchen we periodes met te veel aan water met periodes van watertekort? Welke rol speelt waterhergebruik daarin? Hoe maken we de slag naar regionale zelfvoorziening en wat zijn de voor- en nadelen van een cross-sectorale benadering? We zullen de uitdagingen waarvoor de zoetwatervoorziening zich gesteld ziet bespreken en ingaan op een aantal oplossingen uit de praktijk. Afsluitend zal een panel van toonaangevende vertegenwoordigers vanuit betrokken sectoren met het publiek het gesprek aangaan om samen te komen tot een visie op het in balans brengen van watervraag en –aanbod, en om de uitdagingen en kansen die daaruit voortvloeien te benoemen.

Aanmelden

 

 

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Roadshow van het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE is een onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse de Watergroep, waarin een circulaire benadering centraal staat. Het richt zich op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water, en zoekt daarbij uitdrukkelijk de verbinding met andere sectoren. Het WiCE thema Zuinig met Zoet richt zich specifiek op zoetwatervoorziening, en regionale en lokale zelfvoorziening en werkt daarin samen met verschillende organisaties, waaronder industrieën, waterschappen en Stowa.