Artikel

KWR bouwt mee aan herziening Drinkwaterrichtlijn

Bijeenkomst met Europese stakeholders

In samenwerking met Ecorys en WUR/Alterra organiseerde KWR dinsdag 26 mei 2015 een stakeholderevent in Brussel. De bijeenkomst was onderdeel van een contract met het directoraat-generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie (EC) ter ondersteuning van het herzieningsproces van de Drinkwaterrichtlijn, waarbij KWR betrokken is.

Terugblik: bijdrage aan bescherming volksgezondheid

Op het stakeholderevent waren ongeveer 90 mensen bijeen, onder wie regulators van EU-lidstaten, de industrie, consumentenorganisaties en de EC. Het project duurt een jaar en moet inzicht geven in wat bereikt is met de richtlijn voor drinkwater op Europees niveau en hoe dit bijgedragen heeft aan een betere bescherming van de volksgezondheid en kwaliteit van het water in de EU-lidstaten. Dat laatste is vooral van belang voor de perceptie van de consument en het vertrouwen dat men heeft in kraanwater.

Vooruitkijken: Drinkwaterrichtlijn en REFIT-programma

Naast terugkijken op wat bereikt is, moet het project ook advies geven over de richting waarin de Drinkwaterrichtlijn zich kan ontwikkelen. Hierbij is het zogenaamde REFIT-programma van de EC van belang. Dit programma is van start gegaan onder de nieuwe commissie onder leiding van Frans Timmermans. ‘REFIT is the European Commission’s Regulatory Fitness and Performance programme. Action is taken to make EU law simpler and to reduce regulatory costs, thus contributing to a clear, stable and predictable regulatory framework supporting growth and jobs’.

KWR bouwt mee aan herziening Drinkwaterrichtlijn

delen