Nieuws

Drones: kansen en risico’s voor waterbedrijven

Mogelijkheden voor wetenschappelijk onderbouwde inzet van drones bij waterbedrijven

Drones (RPAS) kunnen worden gebruikt voor het  monitoren en inspecteren van terreinen. Ze vormen daarom voor waterbedrijven een interessante innovatie. Mogelijkheden, ervaringen en risico’s van drones kwamen voor het voetlicht tijdens de bijeenkomst ‘Drones: kansen en risico’s voor de waterbedrijven’. Gezamenlijk formuleerden de aanwezigen hun wensen voor toekomstig onderzoek naar en met drones. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van vegetatiepatronen en het bepalen van de verdamping, maar ook aan het opsporen van droogteschade aan landbouwgewassen, het signaleren van leidinglekkages en illegale lozingen, en het tellen van runderen in natuurgebieden. Met de nieuwe RPAS Service wil KWR drones inzetten in onderzoeksprojecten waarbij de ingevlogen beelden op een geavanceerde wijze worden verwerkt tot bruikbare informatie voor waterbedrijven.

Mogelijkheden en regels drones

Op 23 november waren 32 geïnteresseerden van waterbedrijven bij KWR om informatie op te doen over het huidige gebruik en toekomstige mogelijkheden voor de inzet van drones of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) bij hun werk. Drones kunnen bijvoorbeeld bruikbaar zijn bij monitoring, inspecties en verkenningen ten behoeve van terrein- en natuurbeheer. Ook de strenge regels die gelden voor gebruik van drones werden besproken tijdens het uitgebreide programma, evenals de risico’s die het gebruik van drones door derden kan opleveren voor de drinkwatervoorziening. Martin de Haan en Bernard Raterman van KWR gaven uitleg bij de opgestelde KWR RPAS en sensoren. Samen met Flip Witte, Edu Dorland en Erwin Vonk vormen zij het team achter de KWR RPAS Service, die vanaf februari 2017 kan worden ingezet bij diverse onderzoeksprojecten. Met deze service wil KWR bijdragen aan wetenschappelijk onderbouwde inzet van deze innovatieve technologie.

ht-8_2-2

Ideeën: van weidemieren tot lekkages

Tijdens de bijeenkomst inventariseerden de aanwezigen samen ideeën voor nieuwe toepassingen en onderzoek met drones, en dat leverde een breed scala aan mogelijkheden. Zij noemden onder meer het vaststellen van de oppervlaktewaterkwaliteit in infiltratiepanden, het karteren van de verspreiding van nesten van de gele weidemier, het opsporen van leidinglekkages, het bepalen van gewasverdamping in natuur en landbouw, en het inspecteren van dijken. Ook werd gedacht aan het berekenen van de hoeveelheid grondverzet, het karteren van standplaatscondities, het extrapoleren van grondwaterstanden in peilbuizen en het tellen van herten in natuurgebieden.

Toepassing: zuurgraad in kaart

Voor het voetlicht kwamen verschillende projecten waarin drones al worden of zijn ingezet, zoals het onderzoek bij de leemputten in Ermelo, dat aantoonde dat via een drone de zuurgraad van de bodem in kaart kan worden gebracht. Haroen Lemmers liet zien dat Waternet tests heeft uitgevoerd met diverse drones, sensoren en bemonsteringsapparatuur als payload. Fons Daemen en Jan-Daan Duimel van WML deelden hun ervaringen met de opleiding van RPAS-piloten en -waarnemers, en de aanschaf van een drone voor inspecties van leidingtracés, installaties en gebouwen. Daemen ging vooral in op de regelgeving en procedures die gelden om een RPAS Operator Certificate (ROC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te verkrijgen.

De deelnemers aan Drones: kansen en risico’s voor de waterbedrijven

De deelnemers aan ‘Drones: kansen en risico’s voor de waterbedrijven’

delen