Artikel

Ondergrondse drinkwateropslag zonder gezondheidsrisico’s

Promotie Andreas Antoniou

Op 29 april 2015 is Andreas Antoniou gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn onderzoek naar ondergrondse drinkwateropslag zonder gezondheidsrisico’s. Hij werkte in het kader van dit onderzoek bij KWR en betrok ook het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven in zijn promotieonderzoek..

Waterkwaliteitsmetingen en –veranderingen

Antoniou heeft onder andere waterkwaliteitsmetingen uit een tien jaar durende proef met Aquifer Storage & Recovery (ASR) in Herten (Limburg) gebruikt en waterkwaliteitsveranderingen geïdentificeerd en gekwantificeerd. Op deze locatie werd zuurstofverzadigd drinkwater in een zuurstofloze watervoerende laag gebracht en tijdens piekbehoefte weer teruggewonnen. De proeflocatie was representatief voor veel locaties waar ASR wordt toegepast. De mede door Antoniou ontwikkelde kennis heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld de pilot voor ondergrondse berging van zoet water bij tuinders.

Unieke ASR-kolomproeven

Ook heeft Antoniou in het laboratorium van KWR kolomproeven uitgevoerd naar de waterkwaliteitsveranderingen bij verschillende soorten ASR-systemen. Kolomproeven voor ASR waren nog nooit eerder gedaan en daarmee uniek. Tijdens de promotieplechtigheid werd hij daarmee gecomplimenteerd. Belangrijk was dat hij met de kolomproeven aantoonde dat de mangaanproblematiek bij ASR-systemen voorkomen kan worden.

vlnr.: Andreas Antoniou en Pieter Stuyfzand

vlnr.: Andreas Antoniou en Pieter Stuyfzand

delen