Watersector

DNA-fingerprinting: krachtige monitoring tool in waterbeheer

Microbiologische vingerafdruk van water

Next Generation Sequencing (NGS) is een techniek waarmee aan de hand van DNA de microbiële samenstelling van water(stromen) in kaart wordt gebracht. Bepaalde typen water, zoals oppervlaktewater, RWZI effluent en rioolwater, hebben elk een karakteristieke DNA-fingerprint. Dit helpt waterbeheerders de herkomst van water te traceren. DNA-technieken kunnen zo worden ingezet bij het monitoren en sturen van (afval)waterbeheer gerelateerde vraagstukken. Maar waar de grenzen ervan liggen is nog onbekend. Daarom is in dit TKI-project in samenwerking tussen waterschappen en gemeenten onderzocht in hoeverre NGS oplossingen kan bieden voor concrete vragen uit de watersector.

DNA-fingerprinting: krachtige monitoring tool in waterbeheer

Next Generation Sequencing (NGS) is een techniek waarmee aan de hand van DNA de microbiële samenstelling van water(stromen) in kaart wordt gebracht. Bepaalde typen water, zoals oppervlaktewater, RWZI effluent en rioolwater, hebben elk een karakteristieke DNA-fingerprint. Dit helpt waterbeheerders de...

  • tkiwatertechnologie.nl
  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen