Alex Hockin MSc

Alex Hockin MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069620
  • alex.hockin@kwrwater.nl
  • 06-15608101

Alex Hockin is onderzoeker in het team Geohydrologie. Ze heeft een MSc in hydrologie van de Universiteit Utrecht, waar ze haar studie cum laude heeft afgerond. Alex’ MSc-thesis was een case study over het potentieel voor de bioremediatie van teer. In haar afstudeerscriptie bestudeerde ze de interactie van chemische en microbiële processen die het lot en de verspreiding van verontreinigingen zowel in-situ als in laboratoriumexperimenten beheersten. In het verleden heeft Alex gewerkt aan een reeks watergerelateerde problemen in de Great Lakes (Canada), waaronder vervuiling van zoetwater met plastics en grondwater/oppervlakte water nutriëntenfluxen. Alex is vooral geïnteresseerd in multidisciplinaire onderzoeksprojecten waar haar brede kennisbasis een troef is. Bij KWR werkt Alex gezamenlijk aan projecten op het gebied van hydrochemie, geochemische analyse van grondwater en chemische en microbiële waterkwaliteit.