Nieuws

City Blueprint op Habitat III-congres: gastlocatie onder de loep

Van 17 tot 20 oktober vindt in Quito (Ecuador) Habitat III plaats, een congres van de Verenigde Naties over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling. Het congres, dat voor de derde keer wordt georganiseerd, adresseert de wereldwijde problematiek als gevolg van toenemende verstedelijking en klimaatverandering. KWR voerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht in Quito de City Blueprint uit: een quick-scan die de duurzaamheid van de stedelijke waterketen in kaart brengt. De gastlocatie van Habitat III blijkt een schoolvoorbeeld van de wereldwijde verstedelijkingsproblematiek. Behalve het toewijzen van een laag rapportcijfer op het gebied van duurzaamheid reikt de City Blueprint Quito natuurlijk ook oplossingsrichtingen aan. De City Blueprint is bedoeld om snel inzicht in de huidige situatie en praktische handvatten te geven waardoor men gericht kan toewerken naar een duurzame stad.

City Blueprint brengt transformatie in beeld

In de transformatie naar duurzaamheid heeft een stad een middel nodig om de mate van vooruitgang te kunnen volgen. Met de City Blueprint en de resultaten ervan voor Quito is dat een belangrijke boodschap aan het Habitat III-congres. De City Blueprint opereert op basis van drie beoordelingskaders, elk met een centrale vraagstelling. Het gaat om het in kaart brengen van (1) de belangrijkste uitdagingen van de stad, (2) de mate van doeltreffendheid van het watermanagement en (3) het aanwijzen van verbeterpunten in het waterbeheer.

Quito als schoolvoorbeeld

In het geval van Quito blijkt dat de belangrijkste uitdagingen liggen in de snelle verstedelijking, het optreden van hoge omgevingstemperaturen, economische druk en inflatie. Hiermee voldoet de stad aan wereldwijde trends in verstedelijking. De City Blueprint laat zien dat de stad grote winst kan boeken door een effectievere samenwerking tussen stakeholders en door vergroting van het bewustzijn over drinkwaterconsumptie bij de bevolking. Op een schaal van 0 tot 10 scoort Quito met de Blue City Index een magere 2, wat duidt op vele verbeterpunten. Behalve het lage rapportcijfer brengt de City Blueprint helder in beeld waarop de aandacht het meest moet liggen: lekkage uit waterleidingen, afvalwaterbehandeling en hergebruik van energie en grondstoffen.

Oplossingsrichtingen

Hoewel de City Blueprint niet is bedoeld voor een langetermijnstrategie in verstedelijkingsproblematiek, toont het voorbeeld van Quito aan hoe effectief het is om oplossingsrichtingen aan te geven. Wanneer de stad wijzigingen doorvoert in drinkwatertarieven leidt dit mogelijk tot een efficiënter watergebruik. Ook het rantsoeneren van drinkwaterafname is een potentiële insteek. Daarnaast kan het bewustzijn van de inwoners van Quito over hun drinkwatergebruik worden vergroot  door regelmatig campagne te voeren met moderne middelen (internet, sociale media), in plaats van op de traditionele manier met bijvoorbeeld voorlichting op school. In het algemeen zal een omgeving met transparantie, verantwoordelijkheidsbesef en deelname leiden tot het klimaat dat de stad nodig heeft voor de gewenste transformatie.

De City Blueprint is een initiatief van KWR, een van de tools van Watershare en ingebed in EIP Water (European Innovation Partnership on Water) van de Europese Commissie.

delen