Agenda

Agenda

Themamiddag: CEC’s, Drugs & Plastic Balls

Evenement details

Aandacht voor nieuwe opkomende stoffen zoals microplastics, nanodeeltjes en drugs. Welke effecten hebben deze stoffen? En hoe kunnen we die effecten verminderen of voorkomen? Themamiddag op 15 maart in Amsterdam.

Micro-verontreinigingen in het milieu

Het laatste jaar is er veel aandacht geweest voor geneesmiddelenresten in het watermilieu. Effecten en mogelijke maatregelen zijn onderzocht. Via de ‘Ketenaanpak Medicijnen’ van het Rijk wordt hier nu handen en voeten aan gegeven.

Ondertussen dienen zich nieuwe Contaminants of Emerging Concern (CEC’s) aan: nanodeeltjes, microplastics, drugs en ander microverontreinigingen.

Ongrijpbare nanodeeltjes

Bijna elke dag worden er nieuwe toepassingen gevonden voor nanotechnologie. De markt groeit razendsnel. Consumenten kopen massaal zonnebrand, vuilwerende kleding, schoonmaakmiddelen en verven met nanodeeltjes, die vervolgens via het (douche)putje in het afvalwater terecht komen. Er zijn sterke aanwijzingen, dat deze nanodeeltjes nauwelijks door afvalwater- en drinkwaterzuiveringen worden verwijderd. Het gedrag van deze deeltjes is onvoorspelbaar. Uit onderzoek blijkt dat planten deze deeltjes zonder veiligheidsmechanismen opnemen waardoor ze in de voedselketen terecht komen. In zoogdieren overbruggen ze eenvoudig de bloed-hersen barrière.

Meer microplastics via huishoudelijke producten in het milieu

Het is al jaren bekend dat sommige fabrikanten microplastics toepassen in cosmetica. Sommige fabrikanten hebben onder maatschappelijke druk beterschap beloofd. Begin 2017 blijkt echter, dat er geen sprake is van vermindering van het gebruik van microplastics:  in plaats van 5 plasticsoorten in 2012, worden er momenteel 67 plasticsoorten gevonden in de bekende producten tandpasta, scrubs, shampoo en nagellak, maar vooral ook in nieuwe producten zoals lippenstift, mascara, deodorant en andere cosmetica. De huidige afvalwaterketen is maar beperkt in staat om deze deeltjes te verwijderen. Ook het wassen van synthetische kleding zorgt voor een grote bijdrage: circa 33% van primaire microplastics in het watermilieu komt hier vandaan.

Drugs in Amsterdams afvalwater

En dan zijn er nog de ‘overige microverontreinigingen’. Stoffen die geloosd worden via de afvalwaterketen, daar slechts beperkt verwijderd worden en drinkwaterbronnen bedreigen, maar niet onder het kopje ‘geneesmiddelenresten’ vallen. Drugs zijn daarvan een voorbeeld. Het afvalwater in Amsterdam bevat de meeste drugs van alle steden in Europa.

Op donderdagmiddag 15 maart zetten we deze ‘nieuwe deeltjes’ in de schijnwerper: Wat zijn dit voor stoffen, waar komen ze vandaan, welke effecten hebben ze op het watermilieu en op welke manier kunnen we deze effecten verminderen of – nog beter – voorkomen?

Themamiddag: CEC’s, Drugs & Plastic Balls

Op 15 maart delen we de nieuwste kennis en ervaring rondom nanodeeltjes, microplastics en overige microverontreinigingen zoals drugs. Er zal specifiek worden ingegaan op de bronnen, effecten in het watermilieu en maatregelen om verspreiding te voorkomen, zoals bronaanpak en verwijderingstechnieken in de rioolwaterzuivering en de drinkwaterbereiding.

Datum: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 12:30-17:00 uur, inloop met lunch vanaf 12:00 uur
Deelname: KNW-leden gratis; niet-leden 100 euro
Deelnemen en meteen lid worden: 25% korting, dus 75 euro
Aanmelden: klik hier om je te registreren
Organisatie: KNW Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie