Hoe sluit je effectief aan bij de razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen? Welke factoren beïnvloeden watermanagement? Wat draagt bij aan noodzakelijke transformaties en wat werkt ertegen? Deze vragen wil we in het onderzoeksprogramma Society beantwoorden om beleidsmakers, stakeholders en burgers te helpen samen kennis te ontwikkelen en op een waterwijze manier vorm te geven aan besluitvorming en beleid.

Society onderwerpen

 • Stakeholderbetrokkenheid en -governance
  Society Society

  Stakeholderbetrokkenheid en -governance

  Stakeholderbetrokkenheid is een doeltreffend middel om technische en sociale governance-vraagstukken te verbinden. Op deze gebieden heeft KWR veel kennis en ervaring te delen met de watersector. In verschillende nationale en internationale projecten onderzoeken we hoe overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers invulling geven aan drinkwatervoorziening en geïntegreerd waterbeheer. Onze expertise bestaat…

 • Burgerwetenschap en burgerparticipatie
  Society Society

  Burgerwetenschap en burgerparticipatie

  Groeiende burgerbetrokkenheid stelt de watersector voor steeds hogere eisen. Er is een verbinding nodig tussen technische en sociale bestuursvraagstukken. Met de kennis en ervaring van KWR op het gebied van burgerwetenschap en participatieprocessen kunnen waterbedrijven en waterschappen inspelen op actuele vragen en eisen van klanten en burgers. Dat helpt de knelpunten ervan…

 • Valorisatie
  Society Society

  Valorisatie

  Omdat de actuele wateruitdagingen dringend om een oplossing vragen, voelen overheidsinstanties, nutsbedrijven en de industrie een sterke behoefte om de beschikbare kennis op effectieve en efficiënte wijze te gebruiken. Waterorganisaties hebben een partner nodig om hen te ondersteunen bij het vertalen van deze kennis naar hun eigen praktijk en naar de maatschappelijke…