onderzoeksagenda

Health

Het Health onderzoeksprogramma draait om de beschikbaarheid van een primaire levensbehoefte: veilig en gezond water van hoge kwaliteit. We richten ons op de aanpak van problemen die de drinkwatervoorziening bedreigen, zoals verstedelijking, toenemend chemicaliëngebruik, klimaatverandering en veranderende bevolkingsopbouw.

Het Health onderzoeksprogramma draait om de beschikbaarheid van een primaire levensbehoefte: veilig en gezond water van hoge kwaliteit. We richten ons op de aanpak van problemen die de drinkwatervoorziening bedreigen, zoals verstedelijking, toenemend chemicaliëngebruik, klimaatverandering en veranderende bevolkingsopbouw.

Health

 • Biologische activiteit
  Health

  Biologische activiteit

  Groei van micro-organismen in (drink)water kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid, consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Naast het stellen van een accurate diagnose, zorgt KWR ervoor...

 • Nieuwe verontreinigende stoffen
  Health

  Nieuwe verontreinigende stoffen

  Nieuwe verontreinigende stoffen (emerging contaminants) vormen mogelijke bedreigingen voor volksgezondheid en milieu. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, meer integraal, efficiënter en kostenbesparend deze stoffen in water te meten en te...

 • Microbiële veiligheid
  Health

  Microbiële veiligheid

  Veilig water is essentieel. Burgers moeten veilig water kunnen drinken en in veilig water kunnen zwemmen, en landbouwers moeten met veilig water plantaardige en dierlijke producten kunnen produceren die aan...

 • Veilige innovatie en de watersector
  Health

  Veilige innovatie en de watersector

  Technologische innovaties kunnen risico’s voor het (drink)water en de volksgezondheid met zich meebrengen. Een grotere bewustwording en een adequate risicobeoordeling en -beheersing kunnen de juiste risicoperceptie bewerkstelligen en de maatschappelijke...