Health onderwerpen

Health

Health

Het Health onderzoeksprogramma draait om de beschikbaarheid van een primaire levensbehoefte: veilig en gezond water van hoge kwaliteit. We richten ons op de aanpak van problemen die de drinkwatervoorziening bedreigen, zoals verstedelijking, toenemend chemicaliëngebruik, klimaatverandering en veranderende bevolkingsopbouw.

Health onderwerpen

 • Biologische activiteit
  Health Health

  Biologische activiteit

  Groei van micro-organismen in (drink)water kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid, consumentenklachten, technische problemen en overschrijdingen van wettelijke normen. Naast het stellen van een accurate diagnose, zorgt KWR ervoor dat bacteriologische veiligheid gegarandeerd is. Dit helpt de drinkwatersector, industrie en overheid bij een goede procesvoering met zo min mogelijk risico’s. [caption…

 • Nieuwe verontreinigende stoffen
  Health Health

  Nieuwe verontreinigende stoffen

  Nieuwe verontreinigende stoffen (emerging contaminants) vormen mogelijke bedreigingen voor volksgezondheid en milieu. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, meer integraal, efficiënter en kostenbesparend deze stoffen in water te meten en te beoordelen. Dit helpt de watersector de risico’s van nieuwe verontreinigende stoffen voor mens en milieu te beoordelen en over de zuivering te…

 • Microbiële veiligheid
  Health Health

  Microbiële veiligheid

  Veilig water is essentieel. Burgers moeten veilig water kunnen drinken en in veilig water kunnen zwemmen, en landbouwers moeten met veilig water plantaardige en dierlijke producten kunnen produceren die aan alle internationale normen voldoen. Al deze waterbronnen, inclusief hergebruikt water, moeten veilig worden beheerd. Microbiële veiligheid betekent  dat de gezondheidsrisico’s voor mensen…

 • Veilige innovatie en de watersector
  Health Health

  Veilige innovatie en de watersector

  Technologische innovaties kunnen risico’s voor het (drink)water en de volksgezondheid met zich meebrengen. Een grotere bewustwording en een adequate risicobeoordeling en -beheersing kunnen de juiste risicoperceptie bewerkstelligen en de maatschappelijke acceptatie van de innovaties bevorderen. De watersector wil met onderzoek proactief de verbinding leggen tussen kansen, veiligheid en acceptatie van nieuwe technologieën.…