Sustainability onderwerpen

Sustainability

Sustainability

Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op waterwijs management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

Sustainability onderwerpen

 • Public Design for Water
  Sustainability Sustainability

  Public Design for Water

  Water = leven: voor de natuur en voor de mens. Beschikbaarheid van water van voldoende kwaliteit is op zichzelf al essentieel, maar ook onmisbaar voor de voedselproductie, de economie, volksgezondheid, comfort, veiligheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Tegelijkertijd is water sterk verweven met andere systemen, zoals land, voedsel, energie en ecosystemen.…

 • Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen
  Sustainability Sustainability

  Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

  Toegang tot voldoende en schoon zoet water is geen vanzelfsprekendheid. De watersector staat wereldwijd voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en wordt daarnaast geconfronteerd met de noodzaak om zoetwaterbronnen duurzaam te benutten. KWR ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om zo optimaal mogelijk te voorzien in de eisen die aan…

 • Klimaatverandering en veerkracht
  Sustainability Sustainability

  Klimaatverandering en veerkracht

  De watersector heeft praktijkgericht onderzoek nodig om goed geïnformeerd te raken over de uiteenlopende gevolgen van klimaatverandering. KWR voorziet in die behoefte met kennisontwikkeling en praktische tools die helpen de effecten van adaptieve maatregelen te beoordelen. Dit versterkt de weerbaarheid en kennis van de watersector en helpt kansen door klimaatverandering te benutten.…

 • Duurzame energie
  Sustainability Sustainability

  Duurzame energie

  Overal ter wereld wordt gestreefd naar vermindering van broeikasgasemissies en overschakeling op schonere en duurzamere energiebronnen. Binnen de energietransitie speelt water een belangrijke rol. Op het grensvlak tussen energie en water doet KWR onderzoek naar watertechnologieën met als doel energiebesparing, energieopwekking, en energieopslag en -hergebruik. Water en energie zijn verbonden In toenemende…

 • Duurzame grondstoffen
  Sustainability Sustainability

  Duurzame grondstoffen

  De circulaire economie is het alternatief voor de huidige lineaire economie. Terwijl deze economie is gebaseerd op de ‘take-make-dispose’-benadering van materialen en energie, berust de circulaire economie op het principe van ‘circular-by-design’. Producten en processen worden ontworpen met het oog op hun maximale hergebruik. ‘From use to reuse’ is de essentie van…