onderzoeksagenda

Sustainability

Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op waterwijs management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

Om ook in de toekomst water te hebben, moeten we duurzaam omgaan met de watercyclus. Het onderzoeksprogramma Sustainability focust op waterwijs management: hoe kunnen we duurzaam omgaan met zoetwaterbronnen of de extremen in neerslag en droogte door klimaatverandering en hoe komen we tot een klimaatneutrale waterketen en een circulaire economie?

Sustainability

 • Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen
  Sustainability

  Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

  Toegang tot voldoende en schoon zoet water is geen vanzelfsprekendheid. De watersector staat wereldwijd voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en wordt daarnaast geconfronteerd met de noodzaak...

 • Klimaatverandering en veerkracht
  Sustainability

  Klimaatverandering en veerkracht

  De watersector heeft praktijkgericht onderzoek nodig om goed geïnformeerd te raken over de uiteenlopende gevolgen van klimaatverandering. KWR voorziet in die behoefte met kennisontwikkeling en praktische tools die helpen de...

 • Duurzame energie
  Sustainability

  Duurzame energie

  Overal ter wereld wordt gestreefd naar vermindering van broeikasgasemissies en overschakeling op schonere en duurzamere energiebronnen. Binnen de energietransitie speelt water een belangrijke rol. Op het grensvlak tussen energie en...

 • Duurzame grondstoffen
  Sustainability

  Duurzame grondstoffen

  De circulaire economie is het alternatief voor de huidige lineaire economie. Terwijl deze economie is gebaseerd op de ‘take-make-dispose’-benadering van materialen en energie, berust de circulaire economie op het principe...