Onze Missie

Water is essentieel voor alle leven op aarde. Water is nodig voor de natuur, voor onze voeding en energie en voor onze economische ontwikkeling. KWR probeert daar actief aan bij te dragen op drie niveaus:

 1. Internationaal
 2. Europees en
 3. Nationaal

1 – Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling internationaal

Op mondiaal niveau zijn voor de (drink)watersector diverse kaders relevant: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs) van de VN, het klimaatakkoord van de klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP21) en het HABITAT-programma van de VN, dat staat voor het implementeren van de New Urban Agenda (Habitat III) en SDG 11.a. De SDGs van de Verenigde Naties zijn de internationale doelstellingen  waarmee we samen een betere en duurzamere toekomst kunnen realiseren. Omdat onze watervoorraden schaars en vervuild raken, is zorgen voor voldoende schoon water een belangrijke mondiale uitdaging. Om deze en andere wateruitdagingen op te pakken, zijn transities nodig die ons in staat stellen de gehele watercyclus duurzaam te beheren. Alleen met onderzoek, innovatie, valorisaties en kennis en kunde op het gebied van water kan de mensheid deze mondiale uitdagingen het hoofd bieden en waterwijs handelen. Water is direct en indirect verbonden aan alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. De onderzoeksactiviteiten van KWR dragen bij aan 9 van deze 17 SDGs:

 • Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6)
 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (SDG 7)
 • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie (SDG 9)
 • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (SDG 11)
 • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
 • Aanpak klimaatverandering (SDG 13)
 • Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën (SDG 14)
 • Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (SDG 15)
 • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG 17)

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’S) van de Verenigde Naties

2 – Missiegedreven doelstellingen op Europees niveau

Op Europees niveau zijn de Societal Challenges en Key Enabling Technologies van de EU relevant. Als richtlijn voor de programmering van het Horizon Europe onderzoeksprogramma heeft de Europese Commissie vijf Europese Mission Areas gedefinieerd, waarvan er vier van belang zijn voor de (drink)watersector:

 • Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
 • Healthy Oceans and Natural Waters
 • Carbon-Neutral and Smart Cities
 • Soil Health for sustainable food

De intentie van de EC is om onder deze Mission Areas concretere missies of doelstellingen te formuleren, maar deze zijn nog niet beschikbaar.

3 – Missiegedreven doelstellingen in Nederland

In Nederland is de missiegedreven aanpak de afgelopen jaren nadrukkelijk naar voren gekomen in het Missiegedreven Kennis- en Innovatiebeleid. Daarin zijn voor vier maatschappelijke thema’s de missies vastgesteld waar het innovatiebeleid zich de komende jaren op zal richten. De koppeling van deze maatschappelijke uitdagingen aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft geleid tot 25 concrete missies binnen vier thema’s:

De vier thema’s voor Nederland

 1. Energietransitie en duurzaamheid
 2. Landbouw, water en voedsel
 3. Gezondheid en zorg
 4. Veiligheid

Van die vier thema’s zijn er voor KWR twee van bijzonder belang: ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ en ‘Landbouw, Water en Voedsel’. Een vijfde categorie, de sleuteltechnologieën, vult de vier maatschappelijke thema’s aan. Een belangrijk aspect van het Nederlandse missiegedreven onderzoek is dat er gezamenlijke, lange-termijn-doelen worden afgesproken, die focus aanbrengen in de R&D-inspanning van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze doelen vereisen samenwerking tussen sectoren (crossovers) en tussen disciplines in de kennisketen.

Met het formuleren van de 25 missies heeft de rijksoverheid een aanzet gegeven voor de nieuwe generatie Kennis- en Innovatie-agenda’s en -convenanten (KIA’s/KIC’s).  Deze nieuwe KIA’s kennen een  looptijd van vier jaar (2020-2023) en zijn  niet meer sectoraal georiënteerd, maar ontwikkelen zich langs de lijnen van de vier maatschappelijke thema’s plus de sleuteltechnologieën.

Vacatures

Heb je de indruk dat KWR een inspirerende werkomgeving biedt, maar bevat ons vacature aanbod momenteel geen directe aanknopingspunten? Dan nodigen we je uit om een open sollicitatie te sturen naar Vacancy@kwrwater.nl. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent!

KWR in cijfers

 • 178
  Medewerkers
 • 66
  112
  Man/Vrouw
 • 199
  Publicaties
 • 3272
  Citaties

Onze publicaties

In de bibliotheek van KWR staan alle openbare rapporten, proefschriften, boeken en wetenschappelijke- en vakartikelen van onze onderzoekers.

Ga naar onze bibliotheek
Laatste publicaties