Nieuws

Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater

Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria

In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete invulling aan hergebruik van gezuiverd restwater van Bavaria door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.

 

Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater

Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete invulling aan hergebruik van gezuiverd rest...

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen