Nieuws

Vernieuwing in aansturing TKI Watertechnologie

Binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie investeren bedrijven, kennisinstellingen, waaronder KWR, en overheid gezamenlijk in projecten om nieuwe watertechnologische kennis te ontwikkelen en toe te passen. De komende jaren vormen maatschappelijke uitdagingen het uitgangspunt voor het topsectorenbeleid en de TKI-subsidieregeling. Daarnaast is de samenstelling van het TKI-bestuur gewijzigd.

Maatschappelijke uitdagingen

Eind oktober 2017 is TKI Watertechnologie een nieuwe fase ingegaan. Het topsectorenbeleid en de TKI-subsidieregeling worden voor een periode van vijf jaar voortgezet en ingestoken vanuit maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, voedselproductie, de energietransitie en de circulaire economie. Door innovaties te stimuleren, draagt de watertechnologiesector bij aan oplossingen voor deze uitdagingen. De nieuwe insteek staat beschreven in de Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021.

Bestuurswijzigingen

TKI Watertechnologie vernieuwt ook op bestuurlijk vlak. Joke Cuperus (directeur PWN) volgt Roelof Kruize (directeur Waternet) op als voorzitter van het TKI-bestuur. “Nederland wordt wereldwijd geroemd om zijn kennis op het gebied van watertechnologie”, stelt Cuperus. “Dat is iets om trots op te zijn, maar geen reden om achterover te leunen. De uitdagingen waar we als sector mee geconfronteerd worden, roepen om samenwerking en innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We moeten als bedrijven, kennisinstellingen en overheid de handen ineen slaan. Als voorzitter ga ik me sterk maken voor die verbinding.”

Wim van Vierssen (directeur KWR) heeft zijn bestuursfunctie overgedragen aan Jos Boere (plaatsvervangend directeur KWR, directeur Allied Waters), die vanaf de start van het TKI-programma actief was in de TKI-programmaraad. Gevraagd naar de betekenis van het nieuwe TKI-programma voor KWR zegt Boere: “Een cross-sectorale aanpak op maatschappelijke uitdagingen, daar haakt KWR graag op in. Zo werken we al samen met de tuinbouwsector aan waterhergebruik en met de energiesector kijken we naar warmte/koudeopslag en naar waterstof als energiedrager.”

Joke Cuperus

Jos Boere

delen