Artikel

Toolbox veilige drinkwatersystemen ontwikkeld

Lancering tijdens SIWW 2016

Met de invoering van de nieuwe WHO-drinkwaterrichtlijn en de Water Safety Plans ontstond in de wereldwijde drinkwatersector behoefte aan methoden om de microbiologische veiligheid van drinkwatersystemen te kunnen beoordelen. KWR (Gertjan Medema) en Water & Health plc Australia (Susan Petterson) hebben hiervoor een toolbox ontwikkeld.

Toolbox op basis van QMRA

De toolbox ondersteunt waterbedrijven, beleidsmakers en inspecties bij het beoordelen van de drinkwaterveiligheid. De toolbox werkt aan de hand van Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) en maakt de stap van wetenschap naar drinkwaterpraktijk, zodat de veiligheidsbeoordeling zo goed mogelijk evidence-based is. De toolbox wordt in 2016 gelanceerd tijdens de Singapore International Water Week (SIWW).

delen