Nieuws

Eerste resultaten Boer Bier Water zijn hoopvol

De proef met omgekeerde peilgestuurde drainage op de percelen van melkveehouder Wilfried van Dijk verloopt succesvol. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek door KWR. Sinds vorig jaar november pompt een vijzel gezuiverd restwater van buuronderneming bierbrouwerij Bavaria naar de hoge, droge zandgronden van melkveehouder Wilfried van Dijk. De proef met omgekeerde peilgestuurde drainage zou binnen twee jaar moeten uitwijzen of de grondwaterstand voldoende omhoog kan worden gebracht zodat de gewassen er profijt van hebben en de melkveehouder zijn percelen nauwelijks nog hoeft beregenen.

Extreem jaar

“Die opzet lijkt geslaagd,” concludeert KWR-onderzoeker Ruud Bartholomeus. “Al moet ik er bij zeggen dat het geen representatief jaar is geweest. Dat maakt de interpretatie van cijfers lastiger.” Het geval is dat 2016 nauwelijks watertekorten heeft gekend. “In juni is er zelfs overvloedig regen gevallen waardoor de wateraanvoer tijdelijk is stilgelegd. Op andere momenten hebben we het water goed op niveau gekregen.” Daarnaast is nog niet inzichtelijk geworden of het systeem vervuild of verstopt kan raken bij langdurige aanvoer van restwater, waarbij altijd een beetje vervuiling meekomt. “Reden om nog een jaar verder te gaan met de proef,” stelt Bartholomeus. Niettemin is de grondwaterstand onder het perceel van 9 hectare met minstens 1 meter omhoog gebracht. Dat is 40 centimeter meer dan de projectpartners voor ogen hadden bij de start van de proef.

Tevreden boer

Melkveehouder Van Dijk is tevreden met de resultaten tot nu toe. Toch kan hij niet wachten om het systeem zo aan te passen dat het nog beter zijn werk kan doen. “De grond ligt niet overal even hoog. Dat betekent dat lager gelegen gronden eerder zijn voorzien van voldoende water dan de hoger gelegen delen. We bekijken nu de mogelijkheid om de huidige peilgestuurde drainage (PGD) aan te passen met sectieafsluitingen.” Samen met een adviseur van ZLTO onderzoekt Van Dijk ook de mogelijkheid om in periodes van droogte de stukken die dan onvoldoende water via de peilgestuurde drainage krijgen, te kunnen beregenen met gezuiverd restwater van Bavaria. Hiervoor dient dan wel een bassin aangelegd te worden. Daarnaast is het een wens van Van Dijk om meer areaal te voorzien van peilgestuurde drainage.

Bron: ZLTO/Nieuwe Oogst (tekst en foto: Marieke Verbiesen)

delen