Agenda

Agenda

Webinar Verwijdering organische microverontreinigingen tijdens bodempassage

Evenement details

Datum: donderdag 28 april 2022
Tijd: 13.00-14.00 uur
Online via Teams

Bij infiltratie van oppervlaktewater in de duinen en door oevers van rivieren op spaarbekkens kunnen natuurlijke processen in de bodem zorgen voor een verwijdering van organische microverontreinigingen (OMV’s). Daarom is afgelopen jaren door KWR, Dunea en WML onderzoek gedaan om door middel van veldmetingen beter zicht te krijgen in de verwijderingsmechanismes van deze OMV’s tijdens bodempassage.

In dit webinar presenteren Jamal Majjaoui (Dunea, expert waterzuivering), Bas van der Grift (KWR, hydrochemicus) en Peer Timmers (KWR, microbioloog) de resultaten van veldmetingen bij de infiltratiesystemen bij Heel en Berkheide. Uit de metingen blijkt dat de eerste meter bodempassage een belangrijke rol speelt in de verwijdering van OMV’s bij drinkwaterproductie uit oppervlaktewater waar oeverinfiltratie een onderdeel is van het zuiveringsproces. Ook gaan we in op de vraag of deze verwijdering te beïnvloeden is door te sturen op het  materiaal dat zich afzet op de bodem van oever- en infiltratiepanden en de reinigingsfrequenties.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de Nederlandse en Vlaamse Drinkwaterbedrijven. Het bedrijfsonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met WML en Dunea. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en -laboratoria.