Agenda

Agenda

Webinar AquaConnect

Evenement details

Hoe gaat het nieuwe AquaConnect programma (2021-2026) inzetten op betere beschikbaarheid van zoetwater? Webinar over AquaConnect en de uitdagingen in zuivering en hergebruik van afvalwater en brak grondwater; donderdag 20 mei 2021 van 16:00-17:15 uur.

AquaConnect – Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector

donderdag 20 mei 2021 | 16:00-17:15 uur | online | aanmelden

logo aquaconnect

Onderzoeksprogramma AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater, om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. In dit webinar presenteren we het AquaConnect programma en spreken we in een panel discussie met AquaConnect-consortia over hun bijdrage binnen het project.

Om in de toekomst over voldoende zoetwater te beschikken voor alle gebieden in Nederland, zijn aanvullende maatregelen en nieuwe technologieën nodig. Het tijdelijk opslaan van het neerslagoverschot in de ondergrond, gecombineerd met het gebruik van nieuwe waterbronnen, zoals door behandeling ontzout brak grondwater en vergaand gezuiverd rioolwater, stelt Nederland in staat om in de toekomst nog beter aan de zoetwatervraag te kunnen voldoen. Het robuust houden van de oppervlakte- en grondwatersystemen, zowel als schone zoetwaterreserves als barrière tegen verzilting, is een belangrijk element.

Het AquaConnect programma (2021-2026) is onderdeel van NWO-TTW Perspectief, en heeft tot doel verbindingen te leggen in de watersector en daarmee zoetwater beter beschikbaar te maken. Dit komt met veel nieuwe uitdageningen:

  • Hoe verbindt je verschillende watersectoren?
  • Welke (nieuwe) technologieën zijn nodig?
  • Wat zijn de juridische en administratieve aspecten?
  • En hoe krijg je nieuwe technologieën en nieuwe waterkringlopen geïmplementeerd?

Sprekers: Huub Rijnaarts (Wageningen Universiteit en Research), Annemarie Kramer (Waterschap Rijn&Ijssel), Ruud Bartholomeus (KWR), Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa&Maas), Herman Gilissen (Universiteit Utrecht), Jasper Verberk (Brabant Water) en Tuur van den Eijnde (Nijhuis Industries).

Voorzitter: Arjen van Nieuwenhuizen (Witteveen+Bos, AMS Institute) i.s.m. Nora Sutton (Wageningen Universiteit en Research)

WEBINAR AquaConnect – Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector

  • datum: donderdag 20 mei 2021
  • tijd: 16.00-17.15 uur
  • locatie: online
  • aanmelden: via het registratieformulier