Agenda

Agenda

Het Europese project POWER project de voortgang die is geboekt

Creëren van sociale platforms voor meer burgerbetrokkenheid bij waterproblemen

Evenement details

 • Datum
  15 jan 2019
 • Tijd
  – uur
 • Locatie
 • Prijs
  Gratis
 • Contactpersoon

Het Europese project POWER komt bij elkaar in een consortium vergadering bij KWR. De belangrijkste missie van het project is het ontwikkelen van een digitaal Sociaal Platform: DSP. Deze DSP streeft naar samenwerking en co-creatie  tussen burgers, water professionals en politici te bevorderen, om zo waterproblemen in steden aan te pakken. Op deze manier worden burgers actief betrokken in het ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven en de implementatie daarvan.

Het project omvat vier demonstratiesteden waar DSP’s wordten ingezet om de betrokkenheid van de burger te vergroten. Elk van de vier steden focust zich op een specifieke wateruitdagingen, namelijk: Leicester (VK) richt zich op overstromingen, Milton Keynes (VK) focust op de vermindering van drinkwatergebruik, Sabadell (Spanje) richt zich op waterkwaliteit, en tot slot Jeruzalem (Israël) betrekt burgers bij iniatieven voor waterbesparing. Samen met de Universiteit Utrecht heeft KWR een tool ontwikkeld om het bestuurlijke vermogen te analyseren. Bestuurlijk vermogen meet hoe goed verschillende organisaties samenwerken om zo oplossingen te vinden voor wateruitdagingen. Door de voornaamste plus -en minpunten in kaart te brengen kunnen de juiste prioriteiten worden vastgesteld om waterproblemen zo goed mogelijk op te lossen.

Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges (POWER)