Kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek en werkwijze

Zekerheid over kwaliteit

KWR staat voor hoogwaardig, excellent onderzoek. Kwaliteitsborging vindt plaats door de interne Wetenschapsraad en de externe Wetenschappelijke Advies Raad. We werken volgens gestandaardiseerde codes voor behoorlijk bestuur en gedrag. En met passende certificeringen en accreditaties bieden we zekerheid over ons kwaliteits- en milieumanagement.

Hoogwaardig en excellent onderzoek

Bij KWR draait het om hoogwaardig en excellent onderzoek. We zijn een kennisinstelling met de ambitie om zowel nationaal als internationaal voorop te lopen in het vinden van wetenschappelijke oplossingen voor wereldwijde watervraagstukken. Als kwaliteitsborging laten wij ons onderzoek op waarde schatten, zowel door interne als externe experts.

Wetenschapsraad

Onze Wetenschapsraad zorgt voor de borging van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten en visie van KWR. De leden van de Wetenschapsraad zijn de Principal Scientists van KWR, die ieder een verbintenis hebben met een universiteit. Elk lid is verantwoordelijk voor de borging van de wetenschappelijke resultaten en visie op zijn vakgebied. Samen stellen de leden de KWR-onderzoeksvisie op, zorgen ze voor realisatie daarvan in de organisatie en stimuleren ze multi- en interdisciplinariteit.

Bekijk de Wetenschapsraad.

Wetenschappelijke Advies Raad

Externe deskundigen adviseren ons over de inhoud van ons onderzoeksprogramma, de koppeling met andere wetenschapsgebieden en toepassingsgebieden, en de implementatie en valorisatie van kennis. In de Wetenschappelijke Advies Raad zitten gerenommeerde experts uit relevante onderzoeksgebieden met veel kennis over excellente wetenschap, implementatie en valorisatie en met een uitgebreid netwerk in het (toegepaste) wetenschappelijke onderzoek. Aanvullend op het werk van de Wetenschappelijke Advies Raad laten we eens in de vijf jaar een peer review uitvoeren van onze wetenschappelijke verrichtingen door een commissie van externe, onafhankelijke en gerenommeerde wetenschappers.

Bekijk de Wetenschappelijke Advies Raad.

Behoorlijk bestuur en gedrag, en klantonderzoek

Voor een goede, efficiënte en verantwoorde leiding van onze kennisonderneming gebruikt KWR voor zover relevant de uitgangspunten en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code. Daarnaast hanteren we een zelfontwikkelde gedragscode voor de manier waarop onze medewerkers met elkaar en met opdrachtgevers omgaan. Codes voor wetenschappelijke integriteit, zoals nationaal opgesteld door KNAW/NWO/VSNU en Europees door de ALLEA – All European Academies, behoren tot de dagelijkse praktijk van onze onderzoekers.

Evaluatie van onze prestaties in het kader van het collectief onderzoek voor de waterbedrijven gebeurt door een commissie namens het College van Opdrachtgevers. Daarnaast voeren we jaarlijks een breed klantentevredenheidsonderzoek uit.

Kwaliteits- en milieumanagement

Voor zorgvuldige omgang met natuur- en milieuaspecten bij ons onderzoek hanteren we gecertificeerde zorgsystemen. In elke stap van ons werk wegen we de verbinding tussen watercyclus, natuur en milieu mee. De volgende certificeringen en accreditaties van KWR maken dit zichtbaar: