Wetenschappelijke Advies Raad

Onze Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit de volgende leden:

Gerard Beenker ir. Gerard Beenker
Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven.
Sinds 1 september 2014 is Gerard Beenker werkzaam bij het Innovation Lab van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij houdt zich daar bezig met Innovatie Strategy and Partnerships. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar het toepassen van High tech in de Agrofood (een cross-over tussen de topsectoren HTSM, AgriFood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen). Hij is een van de leden van de NWO Permanente Commissie Groot Wetenschappelijke Infrastructuur.
Daarvoor heeft hij een loopbaan gehad in de high tech industrie. In 1980 is hij, als wiskundig ingenieur, gaan werken bij Natuurkundig Laboratorium van Philips. Sinds oktober 1986 heeft hij daar enkele management rollen vervuld. In januari 1999 werd Beenker Senior Vice President van Philips Research en was hij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor Philips Semiconductors. Bij de overgang van Philips Semiconductors naar NXP in 2006 heeft hij een deel van Philips Research omgevormd tot NXP Research. Hij heeft deze organisatie geleid tot november 2008. Daarna werd hij de Wetenschappelijk Directeur van NXP en was hij verantwoordelijk voor externe relaties richting universiteiten, overheden en andere bedrijven. In die rol was hij onder meer lid van de VNO-NCW Technologie, lid van het roadmap team van de topsector HTSM, en lid van de adviesraad van STW. Deze rol heeft hij tot juli 2014 ingevuld.
 Cees-Buisman-Pic Prof. dr. ir. C.J.N. Buisman
Wetenschappelijk directeur Wetsus/Technologisch Top Instituut Water.
Cees J.N. Buisman was voorheen werkzaam bij Paques bv als directeur technologie & business development. Momenteel combineert hij zijn functie als wetenschappelijk directeur van het Technologisch Topinstituut Water (Wetsus) met de positie als hoogleraar Biologische kringlooptechnologie bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit. Buisman’s onderzoek richt zich op nieuwe technologieën voor duurzame water- en energieoplossingen, gebaseerd op biologische en chemische disciplines. Buisman is gespecialiseerd in de biologische omzetting van anorganische verbindingen met zwavel, stikstof en metalen door in de natuur voorkomende bacteriën.
dr. Marion Koopmans, DVM
Marion Koopmans heeft haar opleiding diergeneeskunde afgerond aan de Universiteit van Utrecht, faculteit diergeneeskunde. Bij dezelfde faculteit werkte zij als buitengewoon hoogleraar om zich te specialiseren in de interne geneeskunde van landbouwhuisdieren en voeding. Daarnaast behaalde zij haar doctoraat in de diergeneeskunde (virologie; 1990), waarbij ze onderzoek deed naar nieuwe virusinfecties van het maag-darmkanaal en het belang daarvan als pathogenen voor vee. Van 1991 tot 1994 zette Koopmans haar onderzoek naar virusinfecties van het maag-darmkanaal voort tijdens een fellowshipprogramma en als gastwetenschapper bij de Centers for Disease Control en keerde daarna terug naar Nederland waar ze afdelingshoofd van de groep maag-darmvirussen werd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij is coördinator van een Europees onderzoeks- en monitoringnetwerk voor maag-darmvirussen en is sinds 2000 hoofd van de afdeling virologie van het diagnostische laboratorium voor infectieziekten bij het RIVM. Haar verantwoordelijkheden omvatten referentiediagnostiek, syndroommonitoring en noodprocedures voor virusziekten, met inbegrip van onderzoek dat zich richt op de verbetering van de reactiecapaciteit van een volksgezondheidslaboratorium.In 2006 werd Koopmans benoemd tot hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2014 aanvaardde ze de functie van afdelingshoofd virologie bij het Erasmus MC, Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses omvatten maag-darmvirussen, door voedsel overgedragen infecties, procedures voor nieuwe ziekten en infecties op het raakvlak tussen mens en dier, met bijzondere aandacht voor inzicht in mechanismen die ten grondslag liggen aan mogelijke nieuwe dreigingen voor de volksgezondheid en de optimalisering van vroege detectie en reactie. Ze heeft meer dan 300 artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften.
Prof.dr.ir. Juliette Legler, ERT
Lid, Hoogleraar Toxicologie en hoofd van de afdeling Toxicologie van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) / Juliette Legler, PhD, ERT (member, Professor of Toxicology and Environmental Health, Chair of Toxicology, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University.
Prof.dr.ir. Zoran Kapelan
Lid, voorzitter en hoogleraar stedelijke waterinfrastructuur binnen de afdeling Waterbeheer, Technische Universiteit Delft) / Zoran Kapelan, PhD (member, Chair and Professor of Urban Water Infrastructure within the Department of Water Management, Technical University Delft.
Prof. Gonzalo Delacámara
Lid, Senior Research Fellow en coördinator van de afdeling Economische Water Analyse bij IMDEA Water, Madrid, Spanje) / Gonzalo Delacámara, PhD (member, Senior Research Fellow and Coordinator of the Department of Economic Analysis of Water at IMDEA Water Foundation, Madrid, Spain.