Wetenschappelijke Advies Raad

Onze Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit de volgende leden:

Gerard Beenker ir. Gerard Beenker
Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven.
Sinds 1 september 2014 is Gerard Beenker werkzaam bij het Innovation Lab van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij houdt zich daar bezig met Innovatie Strategy and Partnerships. Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar het toepassen van High tech in de Agrofood (een cross-over tussen de topsectoren HTSM, AgriFood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen). Hij is een van de leden van de NWO Permanente Commissie Groot Wetenschappelijke Infrastructuur.
Daarvoor heeft hij een loopbaan gehad in de high tech industrie. In 1980 is hij, als wiskundig ingenieur, gaan werken bij Natuurkundig Laboratorium van Philips. Sinds oktober 1986 heeft hij daar enkele management rollen vervuld. In januari 1999 werd hij Senior Vice President van Philips Research en was hij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor Philips Semiconductors. Bij de overgang van Philips Semiconductors naar NXP in 2006 heeft hij een deel van Philips Research omgevormd tot NXP Research. Hij heeft deze organisatie geleid tot november 2008. Daarna werd hij de Wetenschappelijk Directeur van NXP en was hij verantwoordelijk voor externe relaties richting universiteiten, overheden en andere bedrijven. In die rol was hij onder meer lid van de VNO-NCW Technologie, lid van het roadmap team van de topsector HTSM, en lid van de adviesraad van STW. Deze rol heeft hij tot juli 2014 ingevuld.
 Cees-Buisman-Pic Prof. dr. ir. C.J.N. Buisman
Wetenschappelijk directeur Wetsus/Technologisch Top Instituut Water.
Cees J.N. Buisman was voorheen werkzaam bij Paques bv als directeur technologie & business development. Momenteel combineert hij zijn functie als wetenschappelijk directeur van het Technologisch Topinstituut Water (Wetsus) met een positie als hoogleraar Biologische kringlooptechnologie bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit.Buisman’s onderzoek richt zich op nieuwe technologieën voor duurzame water- en energieoplossingen, gebaseerd op biologische en chemische disciplines.Buisman is gespecialiseerd in de biologische omzetting van anorganische verbindingen met zwavel, stikstof en metalen door in de natuur voorkomende bacteriën.
RTEmagicC_Paulien-Herder_03.jpg Prof. dr. ir. P.M. Herder
Technische Universitiet Delft, sectie Energie & Industrie en voorzitter Delft Energy Initiative 2013
Paulien Herder is hoogleraar “Engineering Systems Design” bij de sectie Energie & Industrie van de Faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) van de TUDelft. Haar leerstoel beslaat het ontwerp en beheer van grootschalige netwerken en systemen onder onzekerheid, waarbij de interactie tussen het sociale en technische subsysteem centraal staat.Paulien is directeur onderzoek van de faculteit TBM en in die rol verantwoordelijk voor het stimuleren en inrichten van interdisciplinair onderzoek aan de faculteit.Ze is wetenschappelijk co-directeur van de Stichting Next Generation Infrastructures (NGInfra), een internationaal onderzoeksconsortium waarin wetenschap en praktijk gecombineerd worden in onderzoek naar onze infrastructuren voor energie, water, transport, en telecom. Binnen NGInfra is Paulien verantwoordelijk voor het deelprogramma Flexibele Infrastructuren en voor het thema asset management. Ze is mede-initiatiefnemer van het nationale NGInfra Platform voor Strategisch Asset Management, waarin praktijk en wetenschap elkaar regelmatig ontmoeten voor kennis delen en ontwikkelen.
 nickvandegiesen Prof. dr. ir. Nick van de Giesen
Faculteit Civil Engineering, Technische Universiteit Delft.
Sinds juli 2004 bekleedt Nick van de Giesen de Van Kuffeler leerstoel Waterbeheer van de sectie Waterhuishouding van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij doceert de vakken Integraal Waterbeheer (CIE4450) en het vak Inleiding Watermanagement (CT2011) Zijn interesse gaat uit naar de modellering van complexe waterbeheerssystemen, nieuwe observatiemethodes, en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde beslissingsondersteunende systemen.De interactie tussen watersystemen en hun gebruikers staat centraal bij het onderzoek en in het onderwijs.Sinds 1 april 2009 is hij voorzitter van het Delft Research Initiative Environment (www.environment.tudelft.nl).Voordat hij naar de TU-Delft kwam heeft hij van 1998 tot 2004 gewerkt bij het Centrum voor Ontwikkelingsonderzoek van de Universiteit Bonn, waar hij het GLOWA Volta Project coördineerde. Van 1994 tot 1998, heeft hij als Postdoc onderzoek gedaan naar hydrologie en waterbeheer bij WARDA, Ivoorkust. Hij is gepromoveerd aan Cornell University op onderzoek naar de ontwikkeling van wetlands in Rwanda. Hij is afgestudeerd in Irrigatie aan de Universiteit Wageningen.
koopmans dr. Marion Koopmans, DVM
Marion Koopmans heeft haar opleiding diergeneeskunde afgerond aan de universiteit van Utrecht, faculteit diergeneeskunde. Bij dezelfde faculteit werkte zij als buitengewoon hoogleraar om zich te specialiseren in de interne geneeskunde van landbouwhuisdieren en voeding. Daarnaast behaalde zij haar doctoraat in de diergeneeskunde (virologie; 1990), waarbij ze onderzoek deed naar nieuwe virusinfecties van het maag-darmkanaal en het belang daarvan als pathogenen voor vee. Van 1991 tot 1994 zette zij haar onderzoek naar virusinfecties van het maag-darmkanaal voort tijdens een fellowshipprogramma en als gastwetenschapper bij de Centers for Disease Control en keerde daarna terug naar Nederland waar ze afdelingshoofd van de groep maag-darmvirussen werd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Zij is coördinator van een Europees onderzoeks- en monitoringnetwerk voor maag-darmvirussen en is sinds 2000 hoofd van de afdeling virologie van het diagnostische laboratorium voor infectieziekten bij het RIVM. Haar verantwoordelijkheden omvatten referentiediagnostiek, syndroommonitoring en noodprocedures voor virusziekten, met inbegrip van onderzoek dat zich richt op de verbetering van de reactiecapaciteit van een volksgezondheidslaboratorium.In 2006 werd ze benoemd tot hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2014 aanvaardde ze de functie van afdelingshoofd virologie bij het Erasmus MC, Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses omvatten maag-darmvirussen, door voedsel overgedragen infecties, procedures voor nieuwe ziekten en infecties op het raakvlak tussen mens en dier, met bijzondere aandacht voor inzicht in mechanismen die ten grondslag liggen aan mogelijke nieuwe dreigingen voor de volksgezondheid en de optimalisering van vroege detectie en reactie. Ze heeft meer dan 300 artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften.