Jaarbeeld 2019

Willem Koerselmanprijs naar Ruud Bartholomeus

Hoe planten reageren op grotere variabiliteit in klimaatomstandigheden

Ruud Bartholomeus heeft de Willem Koerselmanprijs 2018 gewonnen voor het artikel “A plant’s perspective of extremes: terrestrial plant responses to changing climatic variability”, dat in januari 2013 is verschenen in het blad Global Change Biology 19 (2013)1, p.75-89. In het artikel beschrijven Bartholomeus en zijn co-auteurs hoe planten reageren op toegenomen extremen als gevolg van klimaatverandering: toegenomen extremen hebben meer impact dan veranderingen in gemiddelde omstandigheden. Vooral de relatie tussen planten en water blijkt zeer gevoelig voor extremen die voortkomen uit veranderingen in temperatuur en neerslag. Hittegolven en wateroverlast hebben meer impact op fysiologische processen dan veranderingen in het gemiddelde klimaat. Het artikel beschrijft bovendien de beste methoden om kwantitatief onderzoek op te zetten naar de respons van planten op toenemende extremen in de veranderlijkheid van het klimaat, wat zeker bijdraagt aan het toenemende aantal citaties: er is veel behoefte aan onderzoek naar de impact van klimaatverandering en grotere variabiliteit in klimaatomstandigheden.

Willem Koerselmanprijs

De Willem Koerselmanprijs wordt elk jaar door de Chief Science Officer van KWR uitgereikt aan de KWR-onderzoekers die het peer reviewed artikel hebben geschreven dat in het voorafgaande jaar het meest geciteerd is en de prijs nog niet eerder gewonnen heeft. De prijs wordt overhandigd door ex-collega Willem Koerselman, naar wie hij vernoemd is. Voor zijn artikel uit 1996 (The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation) in het Journal of Applied Ecology kreeg Koerselman in 2009 de eerste Willem Koerselmanprijs uitgereikt. Dit artikel is inmiddels al 1161 keer geciteerd.

Wetenschappelijke én praktijkimpact

‘Het is mooi dat dit artikel de Willem Koerselmanprijs gewonnen heeft, het scoort al een aantal jaren goed in de citaties en heeft daarmee een goede wetenschappelijke impact,’ zegt Bartholomeus. ‘Maar ik vind het nog mooier dat de kennis die KWR in dit artikel heeft ingebracht ook veel impact heeft in de praktijk. Dit artikel, enkele andere papers en mijn proefschrift bevatten de ontwikkelde wetenschappelijke kennis over de processen in de wisselwerking tussen bodem-water-plant-atmosfeer, maar dankzij KWR is diezelfde kennis ook ingepast in bijvoorbeeld de landelijke instrumenten Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur en gekoppeld aan het Landelijk Hydrologisch Model.’ Een fraai staaltje bridging science to practice én impact op de praktijk, dus.

Kees van Leeuwen, CSO van KWR: ‘Ik kan het alleen maar heel erg eens zijn met Ruuds conclusie over de maatschappelijke inbedding van resultaten van goed onderzoek. Toepassing in de praktijk, dat is waarvoor we onderzoek doen. Dank voor jouw bijdrage en gefeliciteerd met de Willem Koerselmanprijs 2018, Ruud!’

Uitreiking prijs door Willem Koerselman.

Presentatie door Ruud Bartholomeus.

 

Kees van Leeuwen, Ruud Bartholomeus en Willem Koerselman.

delen